Čtyři stoleté lípy skáceli ve středu 26. března dřevorubci u sochy Jana Nepomuckého. Dřevo využijí lidé na topení a zdravé kusy předají řezbářům. „Stromy v Jevíčku posuzovali pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jejich výhrady směřovaly především k dříve provedeným radikálním řezům, které jsou neodborné a necitlivé. Došlo k velkému poškození stromů,“ vysvětluje Ondřej Jelínek, vedoucí organizačního odboru jevíčské radnice. Lípy měly rozsáhlé dutiny, které zásadně ovlivnily pevnost dřeva a celkovou statiku stromů. V dohledné době vysázejí v Jevíčku na náměstí nové lípy.

Okolí sochy Jana Nepomuckého

Ve středu 19. března byla na 20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka schválena nabídka Ing. Michala Šťastného na razantní zásah do „zelené“ části Palackého náměstí okolo sochy Jana Nepomuckého.

V letech 2005 a 2007 posuzovala pracovnice Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Ing. Fišarová stav stromů v Jevíčku a Zadním Arnoštově. Stromy v této části náměstí označila za neperspektivní. Její výhrady vždy směřovaly převážně k dříve provedeným radikálním řezům. Hodnotila je jako neodborné a necitlivé. „Zásah byl proveden bez znalostí fyziologie a anatomie stromů. Následkem takového ořezu je vznik poranění. Při vzniku velkých řezných ploch jsou stromy snadno napadeny patogenem. Dřevo složené hlavně z vodivých cév je pórovitý materiál, který umožní proniknutí spor hluboko do svého nitra. Rozsah infekce potom závisí na velikosti ran, druhu dřeva a na vnějších podmínkách. Následkem jsou rozsáhlé dutiny, které mají vliv na pevnost dřeva a na celkovou statiku stromu. Odstraněním vrcholových výhonů jsou stromy navždy esteticky znehodnoceny a možnosti nápravy minimální“.

"Proto se zastupitelé rozhodli k radikálnímu řešení v souladu s názorem Ing. Fišarové a přijali nabídku Ing. Michala Šťastného, jejíž součástí je mimo jiné pokácení stávajících a výsadba nových stromů," dodává Bc. Ondřej Jelínek, vedoucí organizačního odboru.