Za několik týdnů oslaví stoprvní narozeniny. K volbám přesto přistupuje zodpovědně. „ Volím vždycky. Je to velmi důležité. Je třeba, aby se k vedení země dostali osoby, které si přejí voliči. Aby věděli, co lidé chtějí,“ domnívá se Marie Talandová. Ve sto letech se ale poprvé nevydala do volební místnosti kvůli potížím s dýcháním. Proto se za ní vypravili členové volební komise s přenosnou urnou.

Stará dáma je přivítala sice v županu, ale nezapomněla se ozdobit drobnými bílými korály. Prozradila, že lístek, který do urny vložila, byl pro KDU – ČSL. A prý i kroužky u čtyř jmen udělala.