Město je připraveno zahájit modernizaci čistírny za sto osmdesát milionů korun. „Registrační list slibující peníze už radnice od Státního fondu životního prostředí dostala,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš. Předpokládá, že práce zahájí ihned, jakmile obdrží peníze. Dotace na modernizaci činí sto jedenáct milionů, zbytek musí zaplatit město. Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele už má připravenou. „Výběrové řízení vyhlásíme v červnu, stavět bychom mohli začít buď v prosinci nebo na jaře příštího roku,“ odhaduje Antoš.

Musí splnit limity

Modernizaci musí Svitavští dokončit nejpozději v závěru příštího roku, aby splnili limity stanovené Evropskou unií na kvalitu vyčištěné vody. Čističku odpadních vod v Hradci nad Svitavou bude od 1. ledna 2010 provozovat společnost Vodárenská Svitavy. V dubnu zastupitelé města schválili převzetí ručitelského závazku za úvěr, ze kterého nová společnost čerpá peníze. Vypůjčených šest milionů by jí mělo pomoci při financování prvních kroků spojených se zahájením provozování vodovodů a kanalizací.

Odborníci, kteří obsluhují kanalizační síť ve městě, zřejmě o místo nepřijdou. „V současné době je v jednání, které zaměstnance převezme,“ uvedl Pavel Binka, ředitel vodohospodářské společnosti, která čističku ještě nyní provozuje.

Čistírna, kam směřují splašky z celého města, prošla velkou opravou před třinácti lety. Tehdy vyšla na třicet pět milionů korun.

(Viera Pavlasová, Sylva Horáková)