Normální člověk ale změnu nepozná. „Navíc napojíme na kanalizaci všechny části města, tedy i Lány a Nedošín. Opravíme stávající sítě a vyřešíme problémy s podzemními vodami. Na náměstí čistíme kanalizaci bezvýkopovou metodou. Do speciálního rukávce pustíme vzduch a pryskyřice vytvoří hladkou stoku a zamezí průsaku,“ přibližuje technologii Pavel Jiráň z litomyšlské radnice způsob, který se využívá v památkových zónách.

Cílem projektu opravy čistírny vod je snížení rizik, která souvisí se stárnutím stok. Po rekonstrukci se také zlepší kvalita vody v řece Loučné. V Litomyšli vodohospodáři položí osm kilometrů nových kanalizačních stok a připojí téměř čtyři stovky obyvatel. Na celou akci potřebují radní 200 milionů korun.
Obnovu čistírny odpadních vod zahájí příští rok v lednu a potrvá dva roky.