Výstavba obchvatu Svitav začne podle Ředitelství silnic a dálnic na začátku nového roku. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh společnosti Metrostav Infrastructure na zrušení tendru na obchvat Svitav,“ sdělil Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silničáři mohou přistoupit k výběru zhotovitele. Společnost Metrostav Infrastructure se domáhala zrušení výběrového řízení z důvodu jeho netransparentnosti.

Projeďte se už nyní, v předstihu, po budoucím obchvatu ve videovizualizaci:

| Video: Youtube

Ředitelství silnic a dálnic obdrželo šest nabídek, s nejnižší cenou za téměř deset kilometrů nové silnice přišlo sdružení firem Eurovia a M-Silnice. Nabídka ve výši 786,9 milionů je na 63 procentech předpokládané ceny, která byla 1,25 miliardy korun.

Obchvat Svitav je navržený v délce deset kilometrů. Jeho součástí je osm mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn.

Starosta Svitav David Šimek ale ve snížení ceny nevidí problém. Podle něj obchvat není náročná stavba, nejsou tam složité mimoúrovňové křižovatky. Příprava stavby tak běží dál. 

„Stavební povolení by mělo být vydáno začátkem listopadu, zahájení stavby předpokládáme začátkem roku 2022,“ dodal Mátl.

Psali jsme již:

Obchvat má být hotový v roce 2023. Přeložka silnice I/43 uleví motoristům a hlavně lidem, kteří bydlí v těsné blízkosti silnic I/43, I/34 a II/366.

„Už aby ten obchvat byl. Nejvíce se uleví lidem v Lánech a Lačnově, kteří poznají největší změnu. Z města konečně zmizí kamiony jedoucí na Brno,“ dodal Šimek.

close Infoleták ŘSD o obchvatu Svitav, říjen 2021 info Zdroj: ŘSD zoom_in Infoleták ŘSD o obchvatu Svitav, říjen 2021