Komunikace v severovýchodní části města čekají v příštích dvou letech rozsáhlé úpravy a rekonstrukce. Kromě opravy kanalizace a následně i silničního svršku v Lanškrounské ulici, radnice plánuje vybudovat cyklostezku, která propojí Olomouckou ulici s průmyslovou zónou u Linhartic, při silnici I/35 na výjezdu z města směrem do Olomouce.

Město má zpracovanou dokumentaci a podanou žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. „Dotace je se spoluúčastí města. Státní fond dopravní infrastruktury hradí osmdesát pět procent, město patnáct," upřesnil moravskotřebovský místostarosta Pavel Brettschneider. Náklady na spoluúčast města budou zařazeny do návrhu rozpočtu na letošní rok, který se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva města v polovině března.
Stezka je určená pro cyklisty i chodce. Povede od křižovatky ulic Olomoucká a Rybní až k zadnímu sjezdu do areálu Rehau v celkové délce zhruba 750 metrů.

Podle místostarosty Brettschneidera je prioritou bezpečnost a dopravní obslužnost. „Od autobusové zastávky se chodí po silnici první třídy, což je nebezpečné. Očekáváme, že to bude obrovská úleva a zvýší se bezpečnost cyklistů a chodců. Stezka půjde po levé straně pod most, kde bude přechod a potom stále vlevo až k Rehau," upřesnil Pavel Brettschneider. V průmyslové zóně je jenom v Rehau zaměstnáno osm set padesát lidí.
Stavba cyklostezky by měla být zahájena ještě v letošním roce. Vše závisí na rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury, zda městu dotaci přidělí nebo ne. „Se všemi subjekty, kterých se stavební řízení dotýká, jsou podepsány souhlasy o umístění stavby a veřejnoprávní smlouvy. Jde o sloučené stavební řízení, které nabývá právní moci hned po podpisu," uvedl Pavel Brettschneider.

Rozhodnutí o přidělení dotace by mělo padnout v květnu. Místostarosta Brettschneider věří, že žádost města bude úspěšná. „Splnili jsme všechny podmínky na udělení dotace. Máme stavební povolení s nabytím právní moci," řekl. Rozhodnutí o přidělení dotace musí ještě schválit řídící výbor Státního fondu dopravní infrastruktury, který se sejde v červnu.

Radnice chce mezitím zrealizovat výběrové řízení na dodavatele stavby. Zadávací podmínky se aktuálně připravují. Smlouvu s vybraným dodavatelem by ale město podepsalo až po schválení dotace. Projektová cena cyklostezky je sedm milionů korun.
Dotkne se nějak výstavba stezky lidí pracujících v průmyslové zóně? Místostarosta výrazná omezení nepředpokládá. „Omezení budou, ale dopravní obslužnosti k Rehau se to nedotkne," dodal.