Stavba šaten byla prý zahájena několik měsíců před výběrem zhotovitele. „Existuje důvodné podezření, že část stavby byla postavena dříve, než došlo k podepsání smlouvy se zhotovitelem. Základy byly dokonce postaveny v době, kdy na ně nebyl radou města schválen projekt,“ říká Vojtěch Fadrný.

SVĚDECTVÍ DOKUMENTŮ
Své tvrzení doložil řadou dokumentů, stavebním deníkem, zápisem z kontrolního dne, smlouvou na vytvoření projektové dokumentace, žádostí o dotaci, schválením projektu zastupitelstvem, cenovou nabídkou a smlouvou o dílo se stavební firmou.

Zakázku na výstavbu hygienického zázemí a šaten svěřila rada města, kterou po loňských říjnových volbách tvoří až na Dittu Kukaňovou stejní lidé, svitavské společnosti Hikele. Tatáž firma realizovala rovněž výstavbu nové centrální tělocvičny. Zakázku na přístavbu šaten získala společnost Hikele bez výběrového řízení.

„Jakákoliv veřejná soutěž byla vyloučena, protože část stavby dávno existovala. Nebylo tedy možné, z důvodu záruky za dílo, zakázku přidělit komukoliv jinému,“ upozorňuje Vojtěch Fadrný.

Přístavba šaten byla původně součástí projektu nové centrální tělocvičny, ovšem kvůli finančnímu stropu dotace, kterou město získalo, musela být nakonec z projektu vyřazena.

Centrální tělocvična byla slavnostně otevřena 22. září 2017. V té době už ale základová deska existovala. V projektové dokumentaci ani rozpočtové nabídce zhotovitele však zahrnuta nebyla. Až měsíc poté schválila rada města uzavření smlouvy s královéhradeckou projekční kanceláří Adonis na zpracování projektu na přístavbu šaten. Za pouhých čtrnáct dní, na konci října byl projekt, jehož součástí je i základová deska, hotový.

Pár dní na to podalo město žádost o dotaci na přístavbu šaten na ministerstvo financí. Na 15. listopadu svolal starosta kvůli předfinancování dotace mimořádné zasedání zastupitelstva. Úpravu rozpočtu schválili všichni přítomní zastupitelé s výjimkou Antonína Pavelky (Naše Svitavy). Usnesení prošlo o pouhé dva hlasy. Na dotaz, zda proběhlo výběrové řízení místostarosta Čížek sdělil, že se zhotovitel bude ještě poptávat.

Den na to dorazila na radnici cenová nabídka od společnosti Hikele. Přístavba šaten byla naceněna na 5 377 378 korun. Základová deska, která se v projektu, cenové nabídce i dalších dokumentech, popisuje jako spodní stavba, byla oceněna na 652 915 korun. Rada města 23. listopadu nabídku odsouhlasila a současně rozhodla o přidělení zakázky společnosti Hikele. Ještě ten samý den si firma převzala staveniště.

Podle zápisů stavebního deníku, které den po dni popisují průběh stavebních prací, probíhalo budování základů od 23. listopadu do 4. prosince 2017. Součástí prací na spodní stavbě mělo být i přeložení nadzemního hydrantu, který však, jak vyplývá z fotografií ze září, tehdy už rovněž stál. Stejný průběh prací popisuje i zápis z prvního kontrolního dne.

Fakturu na dokončenou spodní stavbu vystavila firma Hikele 11. prosince. Uhrazena byla o čtyři dny později. Součástí faktury je i protokol, který sumarizuje stavební práce provedené od 24. listopadu do 11. prosince, včetně zhotovení základové desky.

Tři dny po zahájení stavebních prací oznámila radnice, že se městu podařilo uspět s dotací na přístavbu šaten. „Stavba bude stát 6,9 milionu korun a budeme ji realizovat během zimy. Podařilo se nám získat dotaci ve výši pěti milionů korun,“ uvedl starosta David Šimek.

Aby mohla radnice dotaci čerpat, využila ustanovení zákona o veřejných zakázkách, podle kterého se centrální tělocvična i přístavba šaten považovala za propojené stavby, při nichž za kvalitu prací a záruky nese odpovědnost jedna a ta samá firma. Podmínkou bylo, aby cena přístavby nepřesáhla hranici 20 % celkových nákladů na stavbu sportovní haly, konkrétně 5 571 964 korun. Rozdíl mezi projektem a zákonným limitem činil pouhých 165 tisíc korun.

Starosta ani radní se přímo na zastupitelstvu k podezřením, které vyslovil Vojtěch Fadrný, nijak nevyjádřili. „Na to vám tady neodpovím, protože nejsem připraven,“ sdělil starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). „A myslíte, že to byly základy, já to nevím. Je to nějaká hmota,“ prohlásil místostarosta Pavel Čížek (ODS).

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ? NEJSPÍŠ NE
V reakci na to, vyzval Fadrný starostu Šimka, aby svolal mimořádné zastupitelstvo. Zda, tak starosta učiní, není jasné. „Do příští neděle jsem na dovolené. Na 14. února jsem před svým odjezdem svolal seminář pro zastupitele. Oficiální stanovisko města vydáme až po prázdninách,“ sdělil na dotaz Deníku David Šimek.

Piráti, kteří požadují svolání mimořádného zastupitelstva, se obrátili na ostatní zastupitele. Pokud by se jim podařilo přesvědčit třetinu z nich, mohlo by se zasedání konat i bez souhlasu starosty. Podle Miroslava Sedláka (Piráti) získali prozatím příslib od zastupitelů KSČM.

Ze zastupitelů, které Deník, oslovil, podporuje svolání mimořádného zasedání rovněž Vítězslav Podivínský (ČSSD). „Jsem pro to, aby místo semináře byla mimořádně svolaná schůze zastupitelstva. Zastupitelstvo je silnější a významnější pro veřejnost. Musím souhlasit, že jsou tu věci, které se stát neměly a staly se,“ říká Vítězslav Podivínský.

Ostatní buďto nereagovali, nebo jsou proti. „Zatím nemám žádný důvod podpořit mimořádné zastupitelstvo, vše nám bude vysvětleno na radnici. Na základě toho bych se rozhodoval dále,“ sdělil René Hnát (ANO).

Deník oslovil i zhotovitele stavby společnost Hikele. Na zaslané dotazy však nikdo nereagoval.

Přístavbu šaten kritizoval už před více než rokem tehdejší zastupitel Antonín Pavelka. Nelíbila se mu nabídková cena, které podle něj byla předražená. „Za šest a půl milionu lze pět kilometrů od Svitav postavit dva rodinné domy včetně ceny pozemku,“ podivoval se zastupitel. „Když vidím tyto skutečnosti, musím dát za pravdu těm, kteří tvrdí, že dotační tituly jsou studnou pro velké zlodějiny,“ prohlásil Antonín Pavelka. 

Rada se tehdy proti nařčení ostře ohradila. Starosta Šimek zastupitele Pavelku vyzval k veřejné omluvě.

Radnice kvůli zakázce dokonce čelila anonymnímu trestnímu oznámení, které došlo na policii v květnu loňského roku. Po půlročním šetření je policie odložila. „Trestní oznámení směřovalo proti statutárním zástupcům města Svitavy. Šlo o rozhodování v několika věcech. Po prověření orgány činnými v trestním řízení bylo odloženo,“ potvrdil policejní mluvčí Ondřej Zeman. Vyšetřování dozorovalo Okresní státní zastupitelství ve Svitavách, které závěry policie potvrdilo.