Jednání proběhne 17. srpna od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici.

Jde o vybudování tolik požadované a zatím chybějící in-line stezky a zázemí, dětského koutku a občerstvení.

Studie je k dispozici mimo jiné na radnici na náměstí TGM v přízemí.