Pětičlenná porota vedená prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem Línkem navštívila koncem července Moravskou Třebovou. Posoudili totiž její nejnovější stavební chloubu, projekt Cesta od renesance k baroku. Město ho přihlásilo do soutěže Stavba roku 2013 Pardubického kraje v kategorii Stavby inženýrské a dopravní veřejná prostranství. „Součástí projektu je rekonstrukce několika vzácných památek, nádvoří zámku, zámeckých zahrad nebo nová stavba Brána času," popisuje místostarosta Václav Mačát.

Každý člen poroty obdržel publikaci vydanou u příležitosti výstavby Cesty od renesance k baroku, v níž jsou zachyceny nejdůležitější architektonické objekty v Moravské Třebové. Pardubický kraj vyhlásil již šestý ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice. Cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Má také sloužit k podpoře kvalitní komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji. Letos se do ní přihlásilo dvaadvacet objektů. „Velmi slušný počet přihlášek je důkazem toho, že i když stavebnictví neprožívá zrovna příznivé období, vznikla v našem kraji celá řada zajímavých děl, se kterými stojí za to seznámit veřejnost," uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Letošní novinkou soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji je kategorie pro hlasování veřejnosti.