Výstavba dálnice D35 z Opatovic nad Labem směrem k Vysokému Mýtu pokračuje podle plánu a zatím i v termínu.

Daleko větší problémy jsou ale okolo Litomyšle, kde dosud není jasná přesná podoba dálnice a navíc se tady stále řeší odvolání dotčených obcí a sdružení.

Zatím na Litomyšlsku projekt nenabírá velké zpoždění. Ale podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se může stát, že budou všechny úseky postavené, jen ten u Litomyšle ne.

Výstavba úseku do Ostrova u Vysokého Mýta má být hotová do konce roku 2021.„Dalších šest navazujících částí z Ostrova jsou v různém stavu rozpracovanosti. Svitavy vydávaly územní rozhodnutí na poslední dva úseky a ty jsou už vydané. Takže se může stát, že začneme stavět dálnici zase z druhého konce a ne z Ostrova dál,“ uvedl Bohumil Vebr, šéf pardubické pobočky ŘSD.

Jednání se protahují právě u úseku D35 kolem Litomyšle. ŘSD tady řeší neustálá odvolání. „Snažili jsme se vyhovět přáním stěžovatelů, ale ani to jim nestačí,“ dodal Vebr.

"Takže máme další odvolání do územního řízení a na jednu část probíhá na krajském úřadě vydávání územního rozhodnutí. Zatím si myslím, že termín realizace se neposunuje, ale pokud budou dále pokračovat a odvolávat se v každém stupni a každém řízení, tak to už může oddálit stavbu dálnice. Neříkám, že bychom realizovali všech šest úseků najednou,“ dodal šéf pardubické pobočky ŘSD Vebr.

Litomyšl
Letní kampaň Litomyšli vyšla, akcí bylo mnoho

Připravené úseky se tak začnou postupně stavět, protože každý lze podle Bohumila Vebra zprovoznit samostatně. „To je výhoda vedení trasy jihem, na severu bychom museli zprovoznit celou dálnici,“ podotkl ředitel.

Projektanti představili v Litomyšli upravený plán, v některých místech došlo ke snížení náspů a menším záborům půdy.

„Zástupci okolních obcí na návrh reagovali pozitivně a navrhli další úpravy. Pokud by došlo k jejich realizaci, všechny zainteresované strany vyjádřily ochotu ke kompromisům, což by usnadnilo a zrychlilo výstavbu dálnice,“ sdělil mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.

Například zástupci Strakova u Litomyšle požadují prověření, zda v části dálnice ještě nepůjdou snížit náspy a také je zajímá stav podzemní vody. Spolek Živé Kornice z další příměstské osady chce snížit náspy, postavit biokoridor a rád by viděl vysázení zeleně a směnu pozemků. Zástupci Janova si zase přejí, aby se neměnila podoba křižovatky u obce a představitelé Němčic se zajímají, kdy bude aktualizovaná akustická studie, která zohlední úpravy trasy kvůli výstavbě protihlukových stěn.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl v Litomyšli přislíbil, že je ochoten některá opatření, která by byla nad rámec běžných výdajů při stavbě dálnice, probrat se členy vlády jako kompenzaci pro lidi v zasaženém území. Jedná se mimo jiné o výstavbu dalších protihlukových stěn, které obce požadují.