Ovlivní staré štoly stavbu téměř čtyřkilometrového tunelu? Kudy bude jezdit těžká technika a kde skončí vytěžený materiál? Otázek je kolem unikátní stavby dálničního tunelu Dětřichov nespočet.

„Dálnice nám rozdělí katastr obce na severní a jižní část. Bude to mít jednoznačně dopad na zemědělce a lesní pozemky. Pozitivní přínos moc nevidím. Každou obec stavba zasáhne,“ řekl před časem starosta Kunčiny Miroslav Kubín.

Dálnice povede asi 720 metrů od kunčinských domů. Částečně je budoucí silnice naplánována v náspu a zářezu, takže na očích ji místní lidé moc mít nebudou. ŘSD se už nyní připravuje s dotčenými obcemi na stavbu dálnice D35 v úseku Opatovec – Staré Město.

Staré štoly 

Dvě tunelové roury mají být v nejhlubším místě až 150 metrů pod povrchem. Místní pamětníci tvrdí, že se v lokalitě nacházejí staré štoly. Projektanti se toho ale nebojí. „Obdrželi jsme vyjádření báňského úřadu. Z něho vyplývá, že zmiňované štoly jsou mimo plánované území. V případě, že se během realizace na nějaké důlní dílo narazí, nebude to pro dokončení tunelu znamenat nic zásadního,“ uvedla Drkulová.

„V souvislosti s plánovanou stavbou tunelu Dětřichov probíhají pravidelná intenzivní setkání se starosty dotčených obcí. Domlouváme se na postupu prací a zároveň řešíme eliminaci dopadu stavby na obce,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Budování nejdelšího českého tunelu s sebou totiž nese i řadu problémů. Pro stávající silnice v kraji to bude extrémní zátěž.

Pardubický kraj proto chce od státu záruky, že se silnice využívané stavbaři dočkají následně také opravy. ŘSD, které je investorem stavby, před nedávnem ohlásilo, že stavět by se mohlo začít přibližně za dva roky. Tunel má být vůbec nejdelší v České republice a tvořit ho mají dva tubusy, každý z nich se dvěma jízdními pruhy. Jezdit by se mělo v tunelu Dětřichov stovkou.

Při stavbě dojde k enormnímu přesunu stavebních i vytěžených hmot. ŘSD ale ujistilo, že vytěženou zeminu po práci na tunelu využijí na stavbu dálnice.

Stavba 17 kilometrů dlouhého úseku dálnice D35 z Opatovce do Starého Města včetně tunelu má začít za dva roky. V roce 2023 by tady mohl začít archeologický průzkum. Předpokládané náklady na výstavbu úseku činí zhruba 15 miliard korun. Hotovo má být v roce 2028. Tunel Dětřichov překoná svou délkou zatím nejdelší tunel Panenská i Bubenečský tunel. K jeho stavbě se přistoupilo kvůli složitému terénu.

„Máme obavy, že dopravci využijí všechny okolní silnice, ať už se jedná o silnice první, druhé či třetí třídy nebo i účelové komunikace. Od Ministerstva dopravy žádáme záruky, že se silnicím dostane úprav před zahájením stavby a také oprav po jejím ukončení,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Při stavbě předchozích úseků dálnice D35 v kraji se totiž stalo, že dopravci nevyužívali pouze komunikace, na kterých byli s krajem domluveni, ale i jiné silnice. Ty potom zůstaly rozbité bez nároku na opravy hrazené státem. Silnice v okolí budoucího tunelu Dětřichov jsou dost úzké. Pro řidiče, kteří tudy pravidelně jezdí, bude stavba tunelu znamenat minimálně tři roky nepříjemností.

"S ohledem na zkušenosti ze stavby předchozích úseků předpokládám, že silnice budou pokryté prachem a bahnem, a to nemluvím o zpomalení dopravy v okolí,“ dodal Kortyš.  

Stavba tunelu je důležitou součástí budoucí komunikace D35. Dálnice ulehčí cestování na Moravu a slibuje i vyšší bezpečnost provozu. „Tentokrát však chceme mít pravidla pro pohyb stavební techniky a úhradu příprav a oprav komunikací jasně daná,“ podotkl náměstek.