Přesně to se nyní týká i obchvatu Svitav, toužebně očekávaného radnicí i zdejšími obyvateli. Ve špičce se městem nyní prakticky nedá projet.

Ještě vloni vedení města doufalo, že silnice z Lačnova na odbočce z „pětatřicítky“ do Hradce nad Svitavou bude hotová v roce 2021.

Rok se s rokem sešel a je jasné, že to bude minimálně o rok později.

„Nyní to vypadá, že bychom obchvat mohli začít stavět v průběhu příštího roku, spíše v jeho druhé polovině,“ uvedla Hana Jarolímová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic.

Ještě předloni se přitom mluvilo o tom, že stavba obchvatu Svitav by měla začít zároveň s dostavbou obchvatu Chrudimě kolem Slatiňan.

Dokončení obchvatu Chrudimě je však nyní o bezmála rok napřed, na jeho trasu bagry vyjedou nejspíš ještě letos. V současnosti zde již probíhá pod skrývkou ornice archeologický průzkum.

Se Svitavami je situace obtížnější. Důvodem však nejsou nečekané komplikace, podle Jarolímové je to jen způsobeno celkově větším objemem přípravných prací.

„Obchvat Svitav je dvakrát tak dlouhý než druhá etapa obchvatu Chrudimě, takže i výkupů pozemků a dalších činností je mnohem více,“ uvedla.

Ještě před rokem se zdálo, že touto dobou bude v okolí Svitav finišovat archeologický průzkum a na jaře na trasu vyjedou stavební stroje. Zdržení je tak už nyní více než roční. A to je ještě otázkou, zda archeologové nenarazí na něco zajímavého nebo zda proběhne hladce a bez zdlouhavých odvolání jak stavební řízení, tak i následný výběr stavební firmy. Pak by se mohl začátek stavby dále protáhnout.

Dva kruháky

„S ŘSD jsme v kontaktu a myslím, že příprava probíhá dle plánu, poskytujeme investorovi plnou součinnost,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Obchvat Svitav bude dlouhý 9,5 kilometru. Na severu naváže na obchvat Opatova a na křížení s I/35 vyroste velká kruhová křižovatka. Druhý „kruhák“ poblíž obchodní zóny napojí obchvat na silnici I/34. Zhruba 400 metrů jižně od Lidlu pak vznikne další, v tomto případě mimoúrovňové napojení z města na obchvat včetně výstavby potřebné spojky.