Žádný ze zásahů nebude mít vliv na funkčnost celého objektu.

„Stanovili jsme limit celé stavby 300 milionů korun, jelikož návrh projekčního týmu byl zcela mimo původní záměr. Projekční kancelář následně tým vyměnila, jelikož nesplnil zadání. Úspory se nijak nedotknou kvality samotné stavby ani úrovně poskytované péče. Jednalo se spíše o prvky, které na budově tohoto typu nejsou nutné a stavbu zbytečně prodražují,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Nyní čekají na vydání společného povolení na stavbu. Pokud nedojde k neočekávaným zdržením, tak bude příští rok v březnu vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Součástí projektu je kromě samotné nemocnice následné péče s 90 lůžky i stravovací provoz, rehabilitace, administrativně-provozní část a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy.