„Odložte státní maturitu. Není řádně přichystaná a chybí dostatečná informovanost škol i veřejnosti,“ píše se v petici studentů, kterou včera našli v elektronické poště ředitelé většiny středních škol v celé České republice.

Protest, se kterým přišli studenti jičínského gymnázia, vznikl na komunikačním portálu Facebook. Připojilo se k němu už více než šestnáct tisíc mladých lidí.

„Budoucí maturanti dnes stále častěji slýchají rozdílné informace o své závěrečné zkoušce. Na mnoha školách se stalo, že své učitele museli žáci poučovat, jak budou maturity probíhat,“ tvrdí autoři petice ve svém prohlášení.

Ředitelé škol v hradeckém okrese, kteří již dokument obdrželi, se shodují v tom, že jej poskytnou kantorům i studentům k podpisu. Zda se k protestu připojí či nikoliv již nechají pouze na nich.

S názorem iniciátorů petice i jejích signatářů, aby se státní maturity ještě odložily, však všichni nesouhlasí. „Jednou už se s tímto návrhem přišlo a začal se připravovat. Je to již deset let. Byla bych tedy pro, aby se opravdu příští rok státní maturity spustily. Usnadnilo by to také přijímací řízení na vysoké školy,“ říká ředitelka hradecké Vyšší odborné školy a Střední školy zdravotnické Soňa Lamichová. Poznamenala, že pro studenty třetích ročníků jsou již s ohledem na novou podobu závěrečné zkoušky přichystány volitelné předměty. Z nich si budou moci ve čtvrtém ročníku vybrat.

Odlišný názor zastává ředitel Gymnázia v Novém Bydžově Jaroslav Šedivý. „Maturita už je za humny a nikdo přesně nevíme, jak bude vypadat. Tušíme jen obrysy, ale konkrétní harmonogram a podrobnosti nejsou stále jasné,“ vysvětluje.

Agentura Cermat, která pro ministerstvo školství maturitu připravuje, chystá zahájit další krok v podobě školení pedagogů v červnu. „Je to však určeno jen některým kantorům. Navíc začne teprve přibližně deset měsíců před státní zkouškou,“ dodávají autoři petice.

Jednotná maturita by se měla poprvé konat v příštím roce. Ministerstvo školství na její podobě pracuje již od roku 1999. Původně měla být státní závěrečná zkouška spuštěna v roce 2008. Tehdy však ministryně Dana Kuchtová přesvědčila poslance, aby její zahájení o dva roky odložili.

Požadavky studentů v celém znění:

DŮVODY, PROČ MATURITU NECHCEME:

1) Všeobecné přesvědčení o nepřipravenosti státních maturit u pedagogické i běžné veřejnosti.
Více jak dva tisíce lidí na Facebooku to řeklo jasně. Maturitu nechceme. Není připravená.

2) Nedostatečná informovanost o průběhu státní maturity v řadách studentů, učitelů i ředitelů škol.
Studenti dnes stále častěji slýchají rozdílné informace o jejich závěrečné zkoušce. Na mnoha školách se stalo, že své učitele museli žáci poučovat, jak budou maturity probíhat.

3) Nedostatečné proškolení pedagogické veřejnosti, které chybí základní informace o skládání závěrečné zkoušky.
Nevědí a nemají se to od koho dozvědět. Školení čeká pouze některé, a to v létě, tedy přibližně necelých deset měsíců před státní zkouškou.

4) Všeobecné přesvědčení o nedostatečném zajištění průběhu a vyhodnocování zkoušek.
KDO? JAK? ZA JAK DLOUHO? JAKÝM ZPŮSOBEM? Nikdo neví.

5) Strach o zajištění regulérnosti zkoušky (zmanipulování výsledků, ztráta zkoušky či prosáknutí podoby testů na veřejnost ještě před zahájením zkoušek).
Chráněná auta pendlující po republice? Internet? Kdo zaručí při ohromném množství vyplněných testů, že vyhodnocování proběhne v pořádku. Kdo zaručí, že se někomu test neztratí?

6) Nedostatečná vybavenost škol na pořádání státních maturit.
Poslech v anglickém či německém jazyce z kazeťáku, který šumí a zrní? V plné třídě lidí? Ano, i to je státní maturita.

7) Změna pravidel závěrečné zkoušky v průběhu studia studentů na středních školách.
Studenti víceletých gymnázií rozhodně o státních maturitách v době svého nástupu nevěděli. A máme i my jistotu, jak zkoušky budou probíhat?

8) Chybějící studijní materiály potřebné ke skládání závěrečné zkoušky.
CO POŽADUJEME:

1) Odložení státních maturit na pozdější dobu.
2) Proškolení všech pedagogických pracovníků, kterým bude přesně vysvětlena podoba státních maturit.
3) Zvýšení informovanosti o státní maturitě mezi studenty středních škol a veřejností.
4) Zaručení regulérnosti zkoušek na všech testovaných školách a učilištích.
5) Dostatečnou vybavenost škol, která zaručí hladký průběh maturit.
6) Rozdělení maturitní zkoušky na kategorie podle typu školy.