Nechyběli zde ani představitelé Pardubického kraje, památkového úřadu a ministerstva kultury. Radní pro památkovou péči Jana Pernicová předala starostovi města Jaroslavu Martinů šek na padesát tisíc korun za vynikající realizaci programu na obnovu městských památkových rezervací. „Chtěl bych poděkovat. Penězi posílíme opravu dalšího úseku městského opevnění a hradeb,“ řekl Jaroslav Martinů.

Proces oprav historických částí města je zdlouhavý. „Regeneraci města se věnujeme již sedmnáct let a ještě nejsme u konce. Základem je zachovat historické dědictví pro příští generace,“ uvedla při prezentaci památek Marta Mastná, vedoucí poličského odboru územního plánování a rozvoje. Přítomní se mimo jinétaké dozvěděli, jaké jsou podmínky při podávání žádostí a realizacích z programu na obnovu památek. Postupy nastínil Milan Mariánek z krajské památkové péče.