Jednání poznamenaly středeční události, když ve vrbětickém areálu vybuchla další munice. Strach obyvatel v Květné a okolních obcích je větší než při předchozích diskusích. „Podle událostí to vypadá, že firmy tahají stát za nos. Důvěra lidí v obcích, které zastupujeme, vůči státu klesá velice nízko. Nehrajte si s tím, pane náměstku," oslovil Tomáše Kuchtu, náměstka ministra obrany, starosta Květné Petr Škvařil. Nebyl sám, kdo začal zostra debatu. Laxní přístup ministerstva a pozdě podané informace o tom, co se v areálu děje, kritizovala také starostka z Pomezí. „Vrtulník měl vzlétnout a zjistit konkrétní informace dříve," přidala se Věra Chemišincová.

Pochopení v napjaté situaci měl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Starostové jsou zneklidněni situací ve Vrběticích. Jejich obavu sdílím. Nikdo neví, co je tam ve skutečnosti uskladněno. Chceme znát konkrétní informace, protože není možné, aby tyto věci byly v utajovaném režimu," sdělil po jednání Martin Netolický. Ten se shodl s přítomnými starosty na dalším postupu při jednáních. Závěry ze schůzky se staly podkladem pro jednání nejen bezpečnostní rady kraje ale také pro Bezpečnostní radu státu.

V sousedství Květné je také Radiměř. Lidé v této vesnici jsou neklidní. „Mezi lidmi panuje nejistota z toho, že by se měla munice vrátit do Květné. Samozřejmě kvituji nesouhlasné stanovisko rady obce, které bylo vydané s tím, že nemáme zájem, aby tam byla znovu munice uložená. Druhá věc je ta, že vláda schválila to, co schválila, takže munice tam prostě má jít a my tomu asi nedokážeme zabránit," uvedl starosta Radiměře Roman Satrapa. Přiklání se k tomu, aby stát splnil požadavky. „Budeme se snažit s co největšími a nejtvrdšími požadavky, aby byl provoz a dohled v režii státu, armády a tak dále. Aby naši občané byli co nejvíc zabezpečení. Když lidé vidí, co se děje ve Vrběticích, tak to určitě není pro nikoho příjemné," řekl radiměřský starosta.

Starostové šli do jednání s tím, aby si ujasnili, za jakých podmínek bude munice do Květné převezená, jak bude evidovaná, hlídaná. „To je stěžejní věc. Chceme přesně vědět, co se tady bude skladovat, kdo to bude hlídat a na tom trváme," podotkl květenský starosta Petr Škvařil.

Na jednání byl také senátor Radko Martínek. „Květná a tento region byl vždy napojený na zbrojní průmysl. Nevidím problém, aby se využily areály. Problém je, že jsou opuštěné, a to se ukazuje jako veliká chyba," hodnotil Radko Martínek. Připomněl, že musí být kladený důraz na pořádek a kázeň. „Můžeme souhlasit s převozem, pokud bude munice pod kontrolou policie a armády. Nedovedu si představit, že by s tím bez toho někdo souhlasil," sdělil senátor.

„Je to vážná věc a určitě jí musíme věnovat maximální pozornost. Stanovisko města Poličky je stejné jako Květné a okolních obcí. Musíme trvat na tom, aby sklad byl pod ochranou vojenské policie a hlavně, aby munice, kterou eventuálně do Květné dovezou, byla seriozní a aby byla po všech stránkách pod kontrolou," konstatoval starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta všem slíbil, že požadavky veřejné správy, a to hlídání skladu vojenskou policií, profesionální hasičská jednotka, dostatek informací o tom, co tam bude uskladněné, splní. „Jsme připravení splnit požadavky, protože se domníváme, že občané mají skutečně právo na to mít co největší garanci, že se nemůže opakovat stejná situace jako ve Vrběticích," uvedl náměstek ministra. Potvrdil i to, že se na areálu bude podílet jak Policie ČR, vojenská policie i vojáci. „Co se týče hasičské jednotky,bude to opět kombinace vojenských hasičů s civilními," doplnil Tomáš Kuchta.

Na otázku, kdy by se bude munice do Květné stěhovat, prozatím odpověď nezná. „Po tom, co se stalo před dvěma dny ve Vrběticích, nemohu přesně odpovědět. Bude záležet na tom, jestli uplynule lhůta sedmi dnů, možná i déle, bez výbuchů, potom budou pyrotechnici areál opět čistit, takže dřív než za čtrnáct dní to není možné. V každém případě se budeme snažit, aby areál sám o sobě byl připravený k 13. prosinci," řekl náměstek ministra obrany. V plánu je přestěhovat téměř tři tisíce tun munice. „Máme informace od jedné firmy, že zatím nenašla jiné prostory. Potřebovala by v Květné uložit 2 800 tun munice," upřesnil Tomáš Kuchta.

Všichni se sejdou na zasedání bezpečnostní rady kraje 9. prosince. „Máme přizvané všechny starosty dotčených obcí a obcí s rozšířenou působností, Svitavy a Polička, ale také zástupce ministerstva obrany a ministerstva vnitra. Dnešní závěry budeme formulovat pro oficiální usnesení bezpečností radě kraje a podstoupíme je Bezpečnostní radě státu, která bude zasedat 22. prosince a bude se tímto tématem zabývat," informoval po pátečním jednání v Květné hejtman kraje Martin Netolický.

Může se stát, že ministerstvo nesplní podmínky, které zástupci místních samospráv vznesli? „Tady se samozřejmě hraje o důvěru. Pokud stát chce být nedůvěryhodný partner v těchto věcech a udělá nám takový podraz za našimi zády, tak si nedovedu představit, jak by se občané zachovali všude jinde. Z jednání je ale vidět, že si všichni situaci uvědomují," dodal starosta Květné Petr Škvařil.