Starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty Milošem Izákem a Václavem Mačátem přivítali v pondělí 30. listopadu na radnici nového velitele vojenské školy plukovníka Vojtěcha Němečka.

Vojenská škola bude příští rok slavit 75. výročí od svého založení. Ve dnech od 23. až 24. září 2010 chystají oslavy spojené se slavnostním setkáním legionářů a slibem žáků vojenské školy. „Velitel Vojtěch Němeček chce do oslav zapojit také město a touto cestou přiblížit občanům dění ve škole. Má velký zájem o navázání spolupráce mezi školou a Moravskou Třebovou. Cílem bude vzájemná propagace,“ uvedl starosta. „Nabídka velitele Němečka nás velmi potěšila. Zajímavý je i projekt, který má zapojit a seznámit žáky vojenské školy s charitou ve městě,“ dodal Josef Ošťádal.

Moravskotřebovští se tedy mají na co těšit. Příští rok bude pestrý. Čekají je ukázky vojenské techniky, výstavy vojenských uniforem, přednášky a mnoho dalších zajímavostí.

Pavlína Horáčková