Zmapovali jsme autostrádu na celém okrese Svitavy. Přesto máme ještě co nabídnout. Avšak nejprve si udělejme malé shrnutí toho, co se čtenáři doposud dověděli.

Prošli viditelné těleso nedokončené autostrády od Borotína po Městečko Trnávku a navštívili pozůstatky stavebního zázemí až po Třebařov. Představili jsme pozemní lanovku u Borotína, která dovážela na stavbu stavební materiál, i dílny u Velkých Opatovic. Nedaleko stojí horizontálně prohnutý most a nedokončená přeložka železnice. U Jevíčka přejíždíme dokončený dálniční nadjezd a vzápětí spatřujeme mosty mimoúrovňové křižovatky. Mosty jsou přímo v tělese dálnice, ale také vedle na plánovaných ramenech nájezdu na dálnici. Nedaleko býval dělnický ubytovací tábor a další kousek od Vísky u Jevíčka. Tam je i památník zemřelým zajatcům – dělníkům dálnice.

Viadukt přes říčku

V Městečku Trnávce jsou základy jeřábu i dalších konstrukcí, včetně stavebního dvora. Jsou tu také budovy úsekového stavebního vedení a pod nedalekým kopcem bývalý dělnický a zajatecký tábor. Budovy i tábor jsou dosud v provozu a občané je využívají. U Pacova se nachází bývalý kamenolom s betonovými pilíři, někdejší základna estakády přes říčku Pacovku v Městečku Trnávce. Nedaleko Malíkova stával dělnický a zajatecký tábor Rozstání, ale nic z něj nezbylo. Stejně tak z pozůstatků stavby viaduktu v Linharticích přes železniční trať a říčku Třebůvku, který byl poslední rozestavěnou stavbou.

Čtyřlístek
a památník

Mimoúrovňová křižovatka čtyřlístek u Moravské Třebové se silnicí Svitavy – Litovel existuje jen na papíře, avšak historické budovy na třebovském náměstí, kde sídlilo hlavní vedení stavby, tam jsou dodnes. U stadionu Slovanu můžeme tušit budovy pro ubytování pracovníků vedení a projektanty, naopak z dělnického pracovního tábora pod Křížovým vrchem nezůstalo nic. Z pracovního tábora pro dělníky nedaleko Dětřichova u Moravské Třebové se dochovalo několik betonových reliktů. Ten ale pracovníkům na dálnici nesloužil, stala se z něj porodnice pro východní dělnice. Zahynulo tady mnoho žen a dětí, i mužů a nachází se zde památník s pietním místem. Zapomenutý zůstal dělnický pracovní a zajatecký tábor Rychnov nedaleko Třebařova. Mosty u Třebařova přes řeku Moravská Sázava a železnici měly stát na hranici okresů, ale i ty zůstaly jen v plánech. O dílnách u Chornice a kamenolomech u Maletína a Mladějova mnoho nevíme.

Kam dál

V seriálu byly také nastíněny možnosti rychlostní silnice R43 i R35. Protože za uplynulou dobu se okolo obou budoucích páteřních komunikací okresu Svitavy mnoho práce nevykonalo, dáme jim další prostor později. A co tento seriál tedy ještě čeká? Podle přání čtenářů budou představeny velké stavby a zajímavé konstrukce autostrády také mimo okres Svitavy. Možná bude prostor i na pozoruhodné stavby na ostatních dálnicích budovaných ve stejné době jako průběžná nedálnice. Každopádně bude představena dálková silnice Plzeň – Moravská Ostrava a její stavebníci ze Svitavska, zejména stavební firma Šmíd z Poličky, která se na ní nikoli nevýznamně podílela. A vrátíme se také ke zmíněným rychlostním komunikacím.

Hledáme pamětníky

Některé objekty dálnice a události kolem její výstavby jsou málo prozkoumané. Proto čtenáře vyzýváme, pokud mají nějaké zápisky, vzpomínky, fotografie, pracovní knížky či jiné dokumenty, aby nám je laskavě poskytli a umožnili zmapovat i tato „bílá místa". Ozvěte se, prosím, redakci nebo přímo autorovi seriálu na email: jirikvyma@seznam.cz nebo telefon 776 822 021.

JIŘÍ VYMĚTALÍK