Od Městečka Trnávky můžeme sledovat rozestavěnou linii dálnice, která se vine k jihu, obcházeje masiv hory Hušáku, míjí Chornice a pokračuje se k Jevíčku. Ve stavebním úseku 30 Městečko Trnávka – Víska u Jevíčka nebylo plánováno velké inženýrské dílo a ubytovací tábor pro dělníky byl zřízen nedaleko Vísky. Ten se stal nechvalně proslulým, protože tady byli umístěni Židé nuceně pracující na stavbě dálnice a po nich sovětští zajatci, z nichž zde mnoho zahynulo.

Oproti tomu v Rozstání u Malíkova a Městečku Trnávce byli internováni zajatí vojáci ze západní fronty – dělníci pro dálnici. V Chornicích předpokládáme zřízení pomocného stavebního dvora, neboť stavební úsek Víska – Městečko Trnávka je rozsáhlý a materiál na stavbu RAB byl dodáván po železnici také na nádraží v Chornicích.

Přijeli novináři

Stavební úsek 31 Víska u Jevíčka – Vanovice je známý mosty mimoúrovňové křižovatky Jevíčko. Dělnické ubytovací tábory bývaly nedaleko Jevíčka a Borotína. Zde už bydleli placení, převážně čeští, dělníci. Hlavní stavební dvůr stával u Velkých Opatovic. Poblíž Vanovic byla v provozu pozemní lanovka pro přepravu písku. Na samém jižním konci Jevíčska a začátku Boskovicka jsou pozůstatky další velké stavby. Tyto konstrukce jsou vhodné ke studiu dopravní architektury a stavitelství pozemních komunikací. Již v roce 1940 sem pozvali skupinu novinářů a ti neskrývali svoje nadšení. Poutavě popsali stavbu i dělnické zázemí a úryvky z tehdejších článků si přetiskneme někdy příště.

Delta Jevíčko

Měla tu být mimoúrovňová delta křižovatka Jevíčko a je zde několik pozoruhodných stavebně dokončených objektů v nehotovém náspu. Ačkoli některé mosty jsou již notně okousané zubem času. Prvním je silniční most přes silnici Jevíčko – Smolná a hned za ním obloukový most přes Malonínský potok. Cesta do Smolné měla být pozdvihnuta na odbočující komunikaci z dálnice a odtud byla západně od dálnice plánována nová silnice do Velkých Opatovic. Východně od dálnice je přes Malonínský potok vybudován most východní rampy dálničního sjezdu. Stejně tak most na západní straně delty, avšak tento již není nad vodotečí, protože potok nebyl přeložen a proudí starým korytem.

Zarostlá dálnice

Na montáži některých mostů stavebního dílu 31 se podílelo stavební sdružení Koneczny Prossnitz – Jakub Swatek Mährisch Trübau, firmy Karger a spol. Brno, Ryšavý a spol. Svitavy. Některé mosty sektoru 30 budovaly firmy Finger & Gayer Chemnitz, doložen je rovněž podnik Prauss. Mosty u Jevíčka jsou obloženy kamennými kvádry nejspíše z maletínského a mladějovského pískovce. V tomto prostoru (zvláště v úseku Chornice – Jevíčko) musíme předpokládat zbudování nejméně jednoho dalšího pomocného stavebního dvora, leč současný stav poznání nám nedovoluje doložit tuto domněnku prokazatelnými fakty.

Město Jevíčko bylo první obcí, jejímž katastrem měla říšská dálnice územím Česko-Slovenska a později protektorátu Čechy a Morava vést. Severní hranice intravilánu Jevíčka byla zároveň státní hranicí mezi druhou republikou československou a německou Říší. Sousední vesnice Víska u Jevíčka, již byla na území zabraném Německem.

JIŘÍ VYMĚTALÍK