Zajatci vykonávali pomocné práce. Kopání výkopů, vršení násypů, přesun zeminy a těžké práce v kamenolomu. Nejspíše pod jejich rukama vznikal výkop na severozápadním okraji Městečka Trnávky, nejsevernější pozůstatek po stavbě autostrády, kde je dnes hájek se zahrádkami a dvorky. Na tomto místě probíhaly v letech 1940 až 1942 výkopové práce, při nichž bylo nalezeno mnoho vykopávek z prehistorické doby. Rozestavěné těleso mělo navazovat na severní předmostí viaduktu Trnávka.

Most Pacovka

Údolí potoka Pacovky ve Staré Trnávka mělo být překročeno železobetonovým dálničním viaduktem s vysokými pilíři a úzkými oblouky. Základy mostu byly sice rozestavěny, avšak do naší doby se zachovaly jen pozůstatky stavebního zázemí. Dnes je na pravém břehu potoka Pacovky areál traktorky STSM (středisko technických služeb a mechanizace) Zemědělské společnosti Městečko Trnávka a na levé straně je několik terasovitých řad řadových domků, takzvaných okálů.

V době před začátkem stavby zde bývalo klidné údolí na okraji městečka. Nad ním se měl tyčit velký dálniční most. Pod plánovaným mostem tehdy vedla jenom silnice z Trnávky do Pacova a Křenova, potok Pacovka, silnoproudé elektrické vedení a polní cesta. Viadukt první třídy měl být dlouhý 384,80 metrů, široký dvacet čytři metry, měl stát na šestnácti vysokých štíhlých pilířích širokých 2,80 metru a mezi nimi mělo být sedmnáct klenutých oblouků po dvaceti metrech a obě předmostí.

Zázemí

Stavba viaduktu u Městečka Trnávka byla přidělena podniku Pittel & Brausewetter. Ve Staré Trnávce se nacházejí rozsáhlé pozůstatky stavebního zázemí firmy.

Na západním konci obce postavila firma Pittel & Brausewetter dva třípodlažní domy jako zázemí dobývacího prostoru v Pacově. V první budově se nacházely kanceláře, v druhé byty pro zaměstnance. Dnes se v první budově (č. p. 246) nachází zdravotní středisko, ve druhé soukromé byty. Na staveniště mostu byla od překladiště přivedena kolej stavební drážky a sem směřovala odbočná kolej od nádraží.

Kamenolom Pacov

Další stavební zázemí můžeme najít v nedalekém Pacově. U lomu „Skala" asi půl kilometru severovýchodně od Pacova, avšak již na katastru Staré Trnávky, jsou mohutné pozůstatky stavby. Jsou tu vedle sebe dva pilíře z betonu, nahoře zúžené. Hned vedle, je u silnice pětašedesát metrů dlouhý až 1, 7 metru vysoký betonový fundament o šestnácti polích s otvory.

Na druhé straně silnice jsou další základy a torza starých menších staveb z betonu. Nacházel se tady drtič a třídič kamene, transformátor a překladiště (násypky) na úzkorozchodnou stavební drážku. Pracovní vláček převážel tažen motorovými lokomotivami materiál do Městečka Trnávka. Kolejiště vedlo od lomu podél silnice údolím Pacovky kolem osady Borová na staveniště mostu. Celková délka drážky byla asi 1,8 kilometru.
Nejen zajatci

Na stavbě pracovali dělníci a později i západní váleční zajatci ubytovaní v lágru u Městečka Trnávka. Na další tábory a nové poznatky se můžete těšit příště.

JIŘÍ VYMĚTALÍK