Bylo zde ubytováno asi dvě stě českých dělníků. Až k tomuto datu se prameny shodují. Avšak o využití tábora v období války hovoří nejasně až protichůdně.

Měsíční hlášení

Státní okresní archív Ústí nad Orlicí uchovává pravidelná měsíční hlášení jednotlivých pracovních úřadů kanceláři prezidenta zemského úřadu v Liberci (Sudety). Městečko Trnávka, britské komando (označení E 249): (britští) Zajatci ubytováni v objektu tábora říšských dálnic pod kopcem Světlík. Komando sestávalo ze sta zajatců. Stráž vykonával jeden důstojník a sedm strážných. V květnu 1940 má být dvě stě třicet zajatců nasazeno na práci u říšských dálnic. Mají být dodáni ukrajinští zajatci ze zajateckého tábora Lamsdorf.

V září toho roku má být vedení říšských dálnic přiděleno sto zajatců z tábora Sagan pro staveniště říšských dálnic v Chornicích pro KDO JE NA OBRÁZKU? U Chornice dělali i zajatci.firmu Ernst Gayer. Lamsdorf byl lágr pro spojenecké zajatce označený jako Stalag VIII-B/ později přečíslován na 344. Místo se nachází v okresním městečku Łambinowice v kraji Nysa, vojvodství Opole v Polsku. Sagan byl zajatecký tábor označený Stalag Luft III pro důstojníky a poddůstojníky RAF – Britského královského letectva, kde byli internováni také Čechoslováci. Dnes se Sagan jmenuje polsky Żagań, česky Zaháň, a je to okresní město v Lubušském vojvodství.

První francouzští zajatci přišli do obce 18. září 1940. Jednalo se o železniční transport sta francouzských zajatců. Pracovali na stavebním úseku Říšských dálnic mezi Chornicemi a Lázy pod stavebním dozorem mistra Ernsta Gayera z Chemnitz. Zajatci byli ubytováni v táboře Říšských dálnic v Rozstání. V listopadu 1940 již u Chornic pracuje dvě stě třicet západních zajatců. Na staveniště říšských dálnic přišlo se začátkem října špatné počasí. Zajatci doposud zaměstnaní u firmy Gayer byli přeloženi ke služebně pro výstavbu cest v Moravské Třebové na odklízení sněhu.

V únoru 1941 mají být do místních táborů umístěni ukrajinští váleční zajatci. V prázdných táborových komplexech jsou ubytováni francouzští zajatci, uvolnění před nedávnem ze staveniště dálnice pro práci v zemědělství. V táboře říšských dálnic je plánováno ubytování anglických válečných zajatců. Po přerušení prací na dálnici se z tábora v Trnávce stalo výcvikové a školicí středisko německé armády. Zde je možná záměna dělnického pracovního tábora a areálu stavebního dvora v Městečku Trnávka.

Angličané a Francouzi

Naproti tomu Archiv bezpečnostních složek v Kanicích opatruje ve fondu ministerstva vnitra dokument Zřízení a činnost koncentračních, zajateckých a jiných táborů v době okupace na území Čech, Moravy a Slezska. RABL Městečko Trnávka: V období prosinec 1939 – jaro 1941 v táboře ubytováno dvě stě českých civilních dělníků. Od jara do podzimu 1941 zde přebývalo na dvě stě francouzských civilních dělníků. V letech 1942 – 1943 tady bylo zařazeno sto dvacet až sto padesát polských židů. A od roku 1943 do 6. května 1945 zde umístěno devadesát až sto anglických zajatců.

Část pravdy může být v obou záznamech. Podle nejnovějšího zjištění stávaly u Městečka Trnávka dva tábory vedle sebe.

JIŘÍ VYMĚTALÍK