U Jevíčka a Velkých Opatovic pracovalo mnoho firem. Mezi největší, která prováděla zemní práce ve stavebním dílu 31 Vanovice – Víska u Jevíčka i navazujícím díle 30 Víska – Městečko Trnávka patřila firma Hermann Milke a hlavní stavební dvůr měla u Velkých Opatovic.

Hlavní stavební základna německé firmy Milke se nacházela jihovýchodně od města Velké Opatovice nedaleko Y křižovatky silnic na Borotín a Cetkovice mezi cetkovickou silnicí, dálnicí a železnicí u „Zadního blata". Německy se nazývala Hermann Milke K. – G. Soest – Wannsee, Reichsautobahnbaustelle Gross Opatowitz (Mahren). Zde bylo v letech 1939 – 42 postaveno asi osm dřevěných montovaných budov, v nichž byly kanceláře vedení firmy, zámečnické, stolařské, kovářské, údržbářské a opravárenské dílny, sklady materiálu, garáže nákladních a osobních automobilů, skladiště pohonných hmot a maziv a výtopna parních lokomotiv.

Stavební dvůr

Patrně tu býval také ubytovací barák pro zaměstnance, protože archivní dokumenty uvádějí jako dočasné bydliště dělníků baráky dálnice Velké Opatovice. Vedla sem kolej běžného rozchodu ze stanice Velké Opatovice, která odbočovala z trati výhybkou nedaleko železničního přejezdu silnice Velké Opatovice – Borotín. V prostoru stavebního dvora bylo překladiště a materiál se tu přendával na úzkorozchodnou stavební drážku. Nedaleko byly velké haldy písku vytěženého u Borotína. Za stavebním dvorem stála montovaná vilka, v níž přebýval hlavní stavbyvedoucí Josef Freytag a jeho rodina. Celý stavební dvůr byl po přerušení prací na dálnici v letech 1943-44 rozebrán a žádné pozůstatky na tom místě nenacházíme. Josef Freytag se poté přestěhoval do Jevíčka.

Dílny a přeložka

Situace přeložky železnice a stavebního dvora u Velkých Opatovic: 1. trasa dálnice, 2. dokončený deskový most se středním pilířem přes přeložku místní dráhy a polní cestu, 3. místní dráha Skalice – Velké Opatovice, 4. rozestavěná přeložka železnice, 5. silnice Velké Opatovice – Cetkovice, 6. silnice Velké Opatovice – Borotín – Vanovice, 7. stavební dvůr firmy Hermann Milke z let 1939 – 42, 8. kolej normálního rozchodu do stavebního dvora, 9. haldy písku, 10. překladiště na úzkorozchodnou stavební drážku, 11. demontážní základna rekonstrukce místní dráhy z roku 1984, 12. polní cesta do Uhřic.

IWCA na zámku

Další vedoucí pracovníci bydleli v č. p. 14 – na zámku. Firma zde od roku 1940 měla v postranním křídle pronajatých 9 místností a využívala také koupelnu, prádelnu, kuchyňku, chodbu a záchod. V dřívějších letech v letních měsících tyto prostory využívalo Křesťanské sdružení českých žen (IWCA), ale toho roku již byly obsazeny německou firmou a křesťankám byly poskytnuty náhradní místnosti v měšťanské škole. Další zaměstnanci bydleli v privátech u místních občanů, dělnický ubytovací tábor stával u Jevíčka nedaleko sanatorky. Pracovali a bydleli tu dělníci z okolí, ale hodně jich bylo také z Německa, Svitavska a od Litovle.

JIŘÍ VYMĚTALÍK

PRŮMĚT PLÁNU.  Přeložka železnice u Velkých Opatovic a pozice stavebního dvora.

PRŮMĚT PLÁNU. Přeložka železnice u Velkých Opatovic a pozice stavebního dvora. Nákres Jiří Vymětalík