Železnice do Velkých Opatovic prochází polní tratí Zadní Blato a protíná nedokončenou dálnici.

Nedaleko stávalo rozsáhlé stavební zázemí, avšak popis stavební a dílenské základny si ponecháme do příštích dílů. Současné křížení železnice a dálnice mělo být přeloženo necelých 200 metrů severněji, na tom místě se nachází most.

Tento most široký 30 metrů a vysoký 3,4 metru od povrchu silnice je obložen obvyklými pískovcovými kvádry. Světlé rozpětí mostu je 18 metrů. Proč je tak dlouhý? Poněvadž překračuje dvě různé dopravní cesty místní silnici a železnici.

Je to konstrukčně pozoruhodný deskový most s obloukovými opěrami a středovým pilířem, aby se nerušila a byla oddělena silniční a železniční doprava. Jednou částí prochází šest metrů široká polní cesta z Velkých Opatovic do Uhřic a druhou částí měla vést místní dráha Skalice Velké Opatovice. Přeložka dráhy začala být budována, most je stavebně dokončen, jenže přeložka nestačila být dokončena. Jižní polovina mostu je hlubší, poněvadž se počítalo s výškou železničního svršku i s větší výškou vlaků než automobilů.

Základna

Ale vraťme se k dnešnímu koridoru železnice, který je vlastně původní z roku 1908. Zde bylo roku 1984 využito těleso dálnice k rekonstrukci železnice. Citujme z knihy Marka Říhy: 100 let místní dráhy Skalice nad Svitavou Velké Opatovice: „Celkovou obnovu železničního svršku mělo provést železniční vojsko. V rámci přípravy na tuto akci došlo mezi stanicemi Velké Opatovice a Šebetov na tělese opuštěné stavby německé dálnice ke zřízení demontážní základny pro likvidaci starých kolejových polí. Základna se skládala ze dvou 150 metrů dlouhých kolejí, které odbočovaly z trati výhybkou vloženou v kilometru 2, 200 (tj. v místě křížení s dálnicí pozn. aut.). …Výměnu svršku prováděl útvar železničního vojska číslo 1540 z Dolného Kubína. …Montáž nových kolejových polí probíhala na montážní základně ve stanici Letovice, odkud je navážely zvláštní vlaky na stavbu, demontáž pak na demontážní základně zřízené v kilometru 2,200 (13, 119) mezi Cetkovicemi a Velkými Opatovicemi. Po ukončení prací mohla být na celé trati zvýšena rychlost i únosnost."

Používaný nadjezd

Těleso dálnice pokračuje severním směrem několik set metrů po rovině a náspu k polní trati Přední Luha. Zde je deskový most přes polní cestu od velkoopatovického nádraží k dolnímu, též novému, mlýnu a mlýnský náhon. Nedaleko je 50 metrů dlouhý klenbový propust přes Opatovický potok. A v trati Příčka se nachází deskový most přes železniční dráhu Velké Opatovice Chornice a polní cestu. Tento je 10 metrů dlouhý, 26 metrů široký a 4,5 metry vysoký. Posledním mostem na okrese Blansko je podjezd (jedeme-li po dálnici) silnice II/372 Letovice Velké Opatovice Jevíčko Městečko Trnávka. Má tři mostní pilíře, je sedm metrů dlouhý, 80 metrů široký a vede po něm silnice z Velkých Opatovic do Jevíčka a Jaroměřic. Dálnice velkým ladným obloukem obešla Velké Opatovice a dále již vstupuje do prostoru mimoúrovňové křižovatky Jevíčko a tedy i do okresu Svitavy. Stavební úsek Vanovice Víska u Jevíčka byl zadán firmě Hermann Milke K. G. Berlin Wannsee, jejíž vedoucí pracovníci bydleli na zámku ve Velkých Opatovicích. Ovšem my se vrátíme k Borotínu, kde se při stavbě používala nákladní lanovka a stálo tam stavební zázemí a dělnický ubytovací tábor.

JIŘÍ VYMĚTALÍK