Rozsáhlé stavební zázemí bylo také přímo v Moravské Třebové.

Zde totiž sídlilo hlavní vedení stavby (Streckendezernat Mährisch Trübau). Funkci přednosty vykonával vrchní vládní rada Ing. Dr. Hans Lorenz, který bydlel v Lanškrounské ulici v bývalé vile textilní továrny Silvet, dnes Orka Hotel Garni. Reprezentativní kanceláře byly umístěny na Masarykově náměstí v domech č. 2, 4, 6. V protějších domech č. p. 1, 3 sídlil hlavní traťový referát, jehož přednostou byl Ing. Richard Kraft Metzner.

Bydleli v klášteře

Od Lanškrounské ulice směrem k předměstí Udánky nedaleko Neuhäusels Nových domů stávala ubytovna pro pracovníky stavebního vedení, v ulici Nádražní býval jeden ubytovací barák, další objekty v prostoru stadionu Slovanu. V klášteře františkánů na Svitavské ulici bylo zřízeno „Raststätte" hotelové ubytování pro hosty RAB (Reichsautobahnen říšské automobilové dráhy). Pokoje zde byly vybaveny elektřinou, vodovodem a telefonem. Ubytování bylo nadstandardní, hosté měli možnost stravování v samostatné jídelně.

Pod Křížovým vrchem v prostoru dnešní ulice Nerudova stával pracovní tábor. Zde byli ubytováni dělníci a zaměstnanci stavebního dozoru. Po roce 1942 tady byli umístěni západní zajatci nasazení ve zbrojní výrobě ve zdejších továrnách.

Do Moravské Třebové se ještě vrátíme, ale teď se podívejme tam, kde je doposud zachována práce dělníků a inženýrů, k dokončeným mostům v jižní části bývalého okresu Moravská Třebová. Jsou zde úseky s hotovými zemními pracemi i úseky sotva započaté. Jsou tu mosty stavebně dokončené i mosty zanesené jen v plánech, i úseky s hotovými zemními pracemi i díly sotva započaté. Za desetiletí nečinnosti se zde vytvořil cenný přírodní biokoridor. Právě takový je totiž stav mezi Vanovicemi a Derflíkem (Víska u Jevíčka).

Hotový nadjezd

Námi sledovaný prostor začíná v místě křížení s okresní silnicí Vanovice Šebetov. Zde je v mírném násypu vybudován deskový most obložený pískovcovými kvádry. Autostráda pokračuje rovně směrem na severoseverovýchod a přechází do zářezu. Zde je v trati V stříbrných dokončený nadjezd dálnice na polní cestě z Vanovic k šebetovskému nádraží. Most má dva středové pilíře a polní cesta na něj byla položena až po válce. A v těchto místech se nacházela hranice mezi bývalými okresy Boskovice a Jevíčko (politický okres Moravská Třebová). Trasa přechází do nehotového násypu a na hranici vanovského a borotínského katastru je trubní propust ø 1 m, kterou protéká Stříbrný potok.

Mostní napajedlo

Dále se nachází v trati V příhonu nedokončený most s nehotovým předmostím. Tudy měla procházet plánovaná silnice do Světlé, leč dnes tu roste smíšený lesní porost a zvěř chodí pít k potůčku, který v mostní konstrukci utvořil přírodní napajedlo. Asi půl kilometru od nedodělaného podjezdu je hotový podjezd zrušené polní cesty Pod hrází (nedaleko býval v minulosti rybník) a následuje oblouková propust přes Borotínský potok. Dalším objektem je dálniční most přes silnici Borotín Cetkovice. Poslední dva uvedené mosty nemají typické obložení pískovcovými kvádry, ale jen povrch z hrubé cementové omítky. Další stavbou je již na velkoopatovickém katastru půlmetrová trubní propust přes Uhřický potok.

Následuje méně rozpracovaná část, kde se dálnice kříží s okresní silnicí Velké Opatovice Cetkovice a železnicí Skalice Velké Opatovice Chornice. Opodál měl být silniční most a přeložka dráhy, a na tom místě bylo těleso autostrády využito k pozdější přestavbě jiné dopravní komunikace. Ale o tom až příště.

JIŘÍ VYMĚTALÍK

Hledáme pamětníky

Některé části dálnice a události kolem její výstavby i dalších osudů jsou málo probádané.

Proto čtenáře vyzýváme, pokud mají nějaké zápisky, vzpomínky, fotografie, pracovní knížky a podobně, aby nám je laskavě poskytli a umožnili zmapovat i tato „bílá místa".

Ozvěte se na email:

tereza.dolinova@denik.cz nebo přímo autorovi seriálu na email: jirikvyma@seznam.cz nebo na telefonní číslo 776 822 021.