Takzvaná zelená varianta B nekopíruje trasu nedokončené dálnice ani silnice I/43 údolím Svitavy, ale razí si vlastní cestu.

Z tělesa nedokončené dálnice Wien Wroclaw vybočuje již u Černé Hory a téměř pravoúhle plynulým obloukem zatáčí na severozápad k obcím Žerůtky a Štěchov, které těsně míjí a prochází přírodním parkem Svratecká hornatina. Směřuje okrajem Loucké obory k městečku Olešnici, pokračuje na Kněževes a souběžně s údolím Křetínky vede nedaleko hradu Svojanova. Míří dále na sever na Rohoznou a nedaleko Vendolí vede Radiměřským lesem kolem vojenského cvičiště u Bystrého. Následně několika oblouky zatáčí na severovýchod, prochází Javornickým hřebenem a u Mikulče se napojuje do rychlostní silnice R35.

Výhodami této možnosti jsou minutí ochranného pásma Březovského vodovodu a kratší spojení Brna s Pardubicemi, protiklady jsou těsné míjení několika přírodních památek a nenapojení dvou největších sídel okresu Svitavy Svitav a Moravské Třebové.

Nulová varianta

Léta se probírá takzvaná nulová varianta vedení R43. Toto východisko znamená nedostavbu R43. Přesněji rozšíření státní silnice I/43 na čtyřpruh s obchvaty dotčených obcí na trase, tedy dostavbu svitavské radiály. Takové řešení by znamenalo nejmenší postih terénu a odvedení příměstské dopravy z centra města Brna, ale neřeší napojení na dálnici a tedy na transevropskou silniční síť.

Propojení s dálnicí D2 by zajistila soustava obchvatů a tunelů brněnského městského silničního okruhu. Ve výsledku by to znamenalo protažení čtyřpruhové Svitavské radiály po Kuřim, obejití Lipůvky a Lažan s vodními zdroji, úpravu nevyhovujících oblouků v Sasině a Zboňku a obchvat Letovic na Blanensku. Na Svitavsku vyhnutí se Brněnci a Březové nad Svitavou, a konečně vystavění plnohodnotného obchvatu Svitav.

Nadregionální

Problematika R43 přesahuje obvod okresu Svitavy a je nutno vidět stavbu komplexněji. Stavba se člení na jednotlivé stavební úseky. Stavba D1 (Troubsko, Ostrovačice) Kuřim, Kuřim Černá Hora, Černá Hora Svitávka, Svitávka hranice Jihomoravského kraje, hranice Pardubického kraje R35 (Staré Město u Moravské Třebové, Svitavy). Doposud není rozhodnuto odkud, kam nová silnice vlastně povede. Je zřejmé, že musí spojit dálnici D1 s rychlostní silnicí R35. Jenže není nezvratně určeno, zda bude napojení na dálnici u Ostrovačic nebo u Troubska a jestli se bude R43 vnořovat do R35 u Moravské Třebové či Svitav.

Přednosti, protiklad

Stejně tak existuje několik verzí trasování R43. Všechny již byly na tomto místě popsány. V úseku Brno Svitávka se na to můžeme podívat následovně: varianta 1 (Bystrcká) dnes již přináší více negativ než pozitiv a je v původním záměru fakticky neproveditelná. Bez větších problémů ji lze využít pouze v úseku Černá Hora Svitávka.

Varianta 2 (Boskovickou brázdou) je zajímavá a lze ji po některých úpravách a eliminaci negativ přijmout, avšak někteří řidiči, zejména z Kuřimi a jihu Blanenska si stěží dokážou představit přímou cestu do Brna přes Veverskou Bítýšku.

Varianta 3 postrádá propojení na transevropské silniční tahy a neúměrně zatěžuje Brno.

Varianta 4 představuje po dopracování pozoruhodný záměr, nicméně nápadně připomíná prvotně plánovanou trasu německé dálnice, která byla zamítnuta již roku 1938, jak se ještě zmíníme.

Některé možnosti rychlostnice R43 vskutku vypadají, jako by je kreslič převzal z archivních plánů a zanesl do současné mapy. Aktivní nulová varianta je alternativou po optimalizaci snesitelnou, zejména po odvedení dopravy z centra Brna a dořešení napojení magistrály na dálniční síť.

Dokončení této problematiky se budeme věnovat až příště.

JIŘÍ VYMĚTALÍK

BŘEZOVSKÝ VODOVOD a silnice I/43 mezi Brnem a Svitavami v Letovicích.

VARIANTY R43 od Ředitelství silnic a dálnic.