Od Svitávky se varianty rychlostnice R43 zase rozbíhají do více směrů. Abychom se v nepřehlednosti variant neztráceli, budeme postupovat od Brna na sever a možnosti severní části R43 si souhrnně přiblížíme v příští části. Dnes se zaměříme na varianty na Brněnsku.

Neschválená trasa

Možnost 3 představuje zcela jinou volbu. Tato alternativa předpokládá rozšíření svitavské radiály na čtyřpruhovou silnici od České po Kuřim. Svitavská radiála je prakticky jediný zprovozněný úsek R43, vedoucí v trase silnice I/43 z Brna – Králova Pole po křižovatku Česká na Brněnsku. Varianta 3 od Kuřimi pokračuje po vlastní linii souběžně s I/43, západně obchází obce Lipůvka a Lažany. Běží stále severně a z východu míjí obec Malá Lhota a u Černé Hory se napojuje na trasu staré dálnice a souběžně s oběma předchozími variantami, míří ke Svitávce. Všechny tři prezentované varianty kalkulují s propojením silnic R 43 a I/43 u Bořitova. Tato trasa byla navržena jako alternativa k předchozím návrhům a má jiný dopravní význam. Tahle varianta velmi nápadně připomíná původně navrženou trasu německé dálnice Vratislav – Vídeň, která byla zavrhnuta ještě v roce 1938, neboť okolí Lažan na Blanensku je zásobárnou kvalitní pitné vody.

Obchvat Brna

Zcela nový návrh znázorňuje varianta 4. Tato verze do dálnice D 1 vplývá u Ostrovačic a směřuje na sever k Veverské Bítýšce. Východní trasa obchází Veverskou Bítýšku mostem přes západní konec Brněnské přehrady nedaleko přístaviště a dotýká se chráněné přírodní rezervace Břenčák podobně jako varianta Boskovickou brázdou. Zde se plánuje tunel míjící obec Chudčice hloubený pod úbočím vrchu Kuňky ústící na levém břehu Svratky. Trasa pokračuje mezi Čebínem a Moravskými Knínicemi k městu Kuřim. Západní trasa obchází Veverskou Bítýšku velkým pravotočivým obloukem zasahujíce do přírodního parku Údolí Bílého potoka. Zde se plánuje vést trasu po dvou vysokých mostech lesy přírodního parku nebo krátkým tunelem od údolí Bílého potoka (Bítýšky) k řece Svratce. Projektovaná cesta se západně vyhýbá obcím Chudčice a Moravské Knínice, v blízkosti přírodní památky Na lesní horce a protnuvše významný krajinný prvek Pod Převychem míří ke Kuřimi. U Čebína se plánuje propojení se silnicí II/385 Tišnov – Kuřim. Za severním okrajem Kuřimi pod masivem Zlobica, za strojírenským prostorem TOS – Alta a objektem věznice se plánuje propojení R 43 a I/43 mimoúrovňovým křížením.

Většina dosud popsaných variant předpokládá propojení směrů Brno, Svitavy, Blansko, Tišnov a R 43 u Kuřimi. Od mimoúrovňové křižovatky Kuřim-sever pokračuje varianta 4 raženým tunelem dlouhým 0,5 km pod úbočím vrchu Zlobice, vede blízko poutního místa svatý Kliment mezi obcemi Lipůvka a Nuzířov a míjí západně Lažany. Prochází mezi Miloniceni a Újezdem u Černé Hory a stáčí se k Malé Lhotě, kterou obtáčí východně a u Žernovníka se napojuje na původní těleso staré dálnice a ve shodě s variantami 1, 2, 3 pokračuje v trase nedostavěné autostrády z druhé světové války ke Svitávce. Tato verze R 43 byla vypracována pro Ministerstvo životního prostředí.

JIŘÍ VYMĚTALÍK

OBCHVAT BRNA. Varianty vedení R43 na Brněnsku.

OBCHVAT BRNA. Varianty vedení R43 na Brněnsku. Zdroj www.r43.cz

PŘEHLED VARIANT. Úsek Kuřim – Černá Hora.

PŘEHLED VARIANT. Úsek Kuřim – Černá Hora. Foto: archiv autora