Jeden z návrhů varianty 1 počítá s pokračováním silnice R43 severním směrem v plánované linii německé dálnice.

Od mimoúrovňové křižovatky Staré Město/Dětřichov se silnicí R35 pokračuje v ose Tatenice Lanškroun Horní Heřmanice Červená Voda na hranice Polska u Králík.

Nejednotné značení

Zde musíme podotknout, že v označování variant převládá nejednota. Značení jednotlivých tras a jejich subvariant je odvislé na době vzniku projektu, preferovaném území či na tom, kdo, pro koho nový posudek, dopravní studii nebo hodnocení variant zpracovává. Pro lepší přehled budeme číselné označení variant doplňovat slovním popisem s vymezením území. Za základ si vezmeme rozdělení na jednotlivé stavby podle projektu Ředitelství silnic a dálnic.

Členění na stavby

Stavba silničního tahu R43 se člení na pět úseků. Prvním je stavba 4301 Troubsko Kuřim, druhým 4302 Kuřim Černá Hora, třetím Černá Hora Svitávka značená jako 4303, čtvrtý je úsek 4304 Svitávka hranice Jihomoravského kraje (Velké Opatovice) a pátým díl 4305 hranice Pardubického kraje (Jevíčko) Staré Město.

Nejznámější variantou vedení rychlostní silnice R43 je ta využívající těleso nedokončené německé dálnice Vídeň Vratislav. Další známou variantou trasování je trasa Boskovickou brázdou.

Boskovická brázda

Varianta Boskovickou brázdou značí trasu probíhající sníženinou mezi Ostrovačicemi, Veverskou Bítýškou, Čebínem, Černou Horou, Boskovicemi a Jevíčkem až ke Městečku Trnávka. Východně Ostrovačic vychází z dálnice D1, pokračuje severně, ze západu obloukem obchází Veverskou Bítýšku, stáčí se doprava, od Kuřimi východně objíždí Čebín a pokračuje s označením varianta 2. V dřívějším označení se trasa nazývala Ostrovačickou.

Varianta 2 od Čebína probíhá mezi Malhostovicemi a Nuzířovem, zprava míjí Skaličku a zleva Újezd u Černé Hory. Pokračuje severně, západně obchází Malou Lhotu a od Černé Hory běží shodně s variantou 1 trasou německé dálnice ke Svitávce a dále na Boskovicko. Varianty 1 i 2 počítají s propojením silnic I/43 Brno Lipůvka Černá Hora Letovice Svitavy, II/379 Velká Bíteš Tišnov Lipůvka Blansko Jedovnice Vyškov a II/385 Zvole Dolní Loučky Tišnov Kuřim v prostoru Lipůvka Kuřim. Od Černé Hory varianta 2 následně pokračuje shodně s variantou 1 až ke Svitávce.

JIŘÍ VYMĚTALÍK

ČLENĚNÍ NA STAVBY. Úseky silničního tahu R43.

ČLENĚNÍ NA STAVBY. Úseky silničního tahu R43. Zdroj: Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43