Pro nejbližší období let 2008 až 2010 se jedná o protipovodňová opatření, bezbariérové město nebo výstavba městských nájemních bytů. „V oblasti cestovního ruchu jde mimo jiné o revitalizaci zámeckého návrší. Ve sportovní sféře půjde o vybudování bazénu nebo ubytování na zimním stadionu,“ uvedla Zuzana Pavlisková z odborné společnosti, která zpracovala strategický plán.

Zastupitelé ovšem uvažují také o rekonstrukci bývalého pavilonu kožního oddělení v nemocnici na léčebnu dlouhodobě nemocných a sociální centrum. Dojde také na rozšíření kamerového systému.

Litomyšl by se měla do roku 2015 stát rezidenčním městem, ve kterém se moderní životní styl snoubí s tradicemi, kulturou a bohatou historií.
Strategický plán rozvoje si nechali zpracovat také v Moravské Třebové. Ve Svitavách se zeptali na priority obyvatel studenti vysoké školy.