A proč název Štafeta? Každý politik má totiž právo položit jednu otázku svému konkurentovi, který po něm bude štafetu k radnici přebírat. Všechny ostatní otázky jsou stejné pro všechny lídry.

Jako čtvrtý odpovídal na dotazy Josef Ehrenberger ze Zelená pro Svitavy (kandidátka číslo 4). Štafetu převzal od Pavla Havíře z ČSSD. Ten se Josefa Ehrenbergera zeptal: Jaký je váš osobní názor na větrné a fotovoltaické elektrárny?

Samozřejmě, že obnovitelné zdroje energie jsou přínosem pro postupné zkvalitňování životního prostředí.Ale je zde několik problémů. Větrné elektrárny mohou narušit krajinný ráz přírody. Proto je dobré je stavět se souhlasem občanů dané lokality (referendum). Jinou záležitostí je cena zelené energie. Ta je relativně velice nízká. Ale výkupní cena je přehnaně vysoká. V dobré víře byla nastavena tak, aby se stimuloval zájem o výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Prohlášení ČEZ, že od roku 2011 budou nuceni zvyšovat ceny elektrické energie o dvacet procent z důvodu výkupu zelené energie, je naprosto scestné. Český stát je majoritním vlastník ČEZu se 71 procenty akcií. Takže ten, kdo nám spotřebitelům chce zdražit energii, je vláda České republiky. Neviditelná ruka trhu nutně potřebuje regulátora. Evropská unie nařizuje České republice, kolik procent výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů má zajistit v určitém časovém údobí.

Profil kandidáta

Jméno a příjmení: Josef Ehrenberger
Datum a místo narození: 24. září 1944
Rodinný stav: vdovec
Nejvyšší ukončené vzdělání: vyučen
Zaměstnání: důchodce - předseda včelařů
Členství v politické straně: Strana zelených
Životní krédo: Nebát se a nekrást.

Kterou část města máte nejraději?
Celé Svitavy.

Kterou nebo které budovy byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Žádnou.

Co ve Svitavách postrádáte?
Určitě více pracovních příležitostí.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Kolik bude úřad vyžadovat.

Kolik hodin týdně chcete vyhradit pro vaši rodinu?
Není to o hodinách, ale o potřebě.

Koho pozvete do úřadu jako prvního, až se stanete starostou?
Všech dvacet pět kandidátů z naší kandidátky Zelená pro Svitavy.

Jak snášíte kritiku?
Konstruktivní kritika posouvá věci kupředu.

Máte osobní vzory? Koho?
Nemám. Každý člověk může být druhým vzorem v tom dobrém, co v něm je.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Nikdo ani u nás, ani ve světě.

Kde si kupujete oblečení?
U Maxe.

Kam chodíte ve vašem městě nejraději na jídlo?
Restaurace Družba.

Co vám chybí ke štěstí?
Spokojenost a zdraví těch, které mám rád.

Na co byste se zeptal kandidáta za ODS Jaroslava Klodnera?
Z jakých finančních zdrojů bude město Svitavy hradit ztrátovost provozu sportovní haly, Fabriky a sportovního stadionu? Tyto ztráty mohou ročně dosahovat patnácti milionů korun.