"Tento rok se lyceáni rozhodli zapojit se do akce Na jedné lodi, při které se draží nejrůznější výrobky ve prospěch malých onkologických pacientů hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci," přiblížil pedagog lycea Lukáš Müller.

Dražilo se pro desetiletou Lilinku, která je už poněkolikáté hospitalizovaná s leukémií. Onemocněla už před osmi roky, v pouhých dvou letech. Léčba byla úspěšná, ačkoli plného zdraví se nikdy nedočkala, protože o vyléčení z této kruté nemoci se mluví až po šesti letech. "Bohužel drak se v sedmi letech vrátil a vyžádal si transplantaci kostní dřeně. Nedávno Lilinka oslavila své desáté narozeniny a oslavila je opět v nemocnici, kde den za dnem bojuje," říká Lukáš Müller.

Studenti třetího ročníku jevíčského lycea se letos rozhodli vyrobit vyřezávané dřevěné svícny z lipového dřeva ve tvaru srdce. "Se dřevem pracovali v rámci umělecké tvorby již dřív, nyní se ale jejich práce prodchla i hlubším smyslem a myšlenkami na nemocnou Lili," pokračuje pedagog. Výsledek byl podle Lukáše Müllera velmi zdařilý a většina výrobků se následně prodala. Výnos, který činil více jak čtyři tisíce, byl poukázán olomoucké Dětské klinice. "Jako třídnímu učiteli třeťáků mi nezbývá než poděkovat za možnost potkávat se se studenty, kteří nemyslí jen na sebe a pro které dobročinnost není jen prázdné slovo," uzavírá Lukáš Müller.