„Naši podnikatelé mají velkou zodpovědnost za fungování města a celé společnosti. Polička se vždy vymykala průměru v zaměstnanosti lidí, za což děkujeme právě místním podnikatelům a jejich odvaze,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů.

Místostarosta Pavel Štefka poděkoval za podporu poličské kultury a sportovních klubů. I v tom mají místní podnikatelé nezastupitelnou roli. Představitelé firem a podniků se shodli na jednom důležitém bodě, a to je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.