Sportovalo se na trampolínách, s hokejkami, fotbalovými míči, na žíněnkách. Žáci si vyzkoušeli atletické stanoviště, sportovní gymnastiku, šachy a první pomoc. Akce se vydařila i přesto, že počasí organizátorům moc nepřálo. Odměnou všem byly nabrané zkušenosti a radost dětí. Je vidět, že se v Poličce hojně sportuje a ty děti, které se dosud nerozhodly pro sport, projevily zájem účastnit se odpoledních sportovních kroužcích. Akce se uskutečnila pod záštitou Sportovní komise při Městském úřadu Polička. Žáky uvítal na stadionu starosta Jaroslav Martinů.

JITKA KMOŠKOVÁ