Nájmy tělocvičen a dalších prostorů, které sportovci potřebují pro svůj rozvoj, však stojí nemalé finanční prostředky, které nelze zaplatit pouze z členských poplatků. Radní proto v březnu posvětili a zastupitelům doporučili ke schválení návrh na finanční podporu určenou na pokrytí provozních výdajů sportovních klubů. „Pokud bude návrh schválen, tak se místní sportovní organizace mohou těšit na částku přesahující jeden milion korun. Tyto finance pak sportovci využijí na zaplacení části provozních výdajů,“ sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček.

Nejsou to však jediné peníze, které putují z městské kasy do jednotlivých oddílů. Litomyšl dále podporuje sport částkou 1,4 milionu korun na podporu činnosti dětí a 100 tisíci na akce.