Tým školáků ze Základní školy Palackého v Moravské Třebové se zapojil do soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Tato akce se snaží přimět žáky základních škol ke sportování. Učitel ROMAN CÁPAL z Moravské Třebové dovedl svůj tým až do republikového finále.

Kdy jste se dozvěděli o projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů? Čím vás zaujal?

Dozvěděli jsme se o něm v rámci besedy na podzim roku 2010. Zaujala nás možnost aplikovat jako určitý „standard", pro plnění v hodinách tělocviku a následnou kontrolu schopností a dovedností žáků. Všestranné použití nejen ve školním prostředí a orientace na všestranný rozvoj schopností žáků.

Jak dlouho spolupracujete s projektem a jak dosavadní spolupráci hodnotíte? V čem vaší škole nejvíce pomáhá?

Projekt Odznak všestrannosti olympijských vítězů aktivně využíváme od přelomu roku 2010 a 2011. Oslovuje prakticky všechny děti a dává jim možnost úspěchu, získání odznaků, zlepšení.

S jakým ohlasem se projekt setkal u vašich žáků? Co děti na projektu nejvíce oceňují?

Velkého ohlasu dosáhlo školní kolo Odznak všestrannosti olympijských vítězů za účasti Vladimíra Martince, které jsme uspořádali jako vyvrcholení Odznaku všestrannosti olympijských vítězů pro žáky prvního stupně v dubnu minulého školního roku. Zde se podařilo „rozhýbat" prakticky všechny děti. Na druhém stupni , v rámci "ochoty" dnešní mládeže sportovat, se aktivně do projektu zapojuje menší počet dětí, ale často se stává, že přichází i "nesportovci" se snahou se zlepšovat.

Kolik dětí z vaší školy se do projektu zapojilo?

Žáci od první do deváté třídy. To je asi pět set deset dětí.

Co říkají na Odznak všestrannosti olympijských vítězů rodiče školáků?

Někteří rodiče se zúčastnili závodů pro veřejnost, který jsme připravili minulý rok a aktivně se zajímali o náplň Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Jaké jsou dosavadní úspěchy vaší školy v projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů?

Letošní druhá účast družstva na republikovém finále. V minulém roce jsme v jednotlivcích ze Strahova dovezli dvě první místa, dva diamantové odznaky a absolutní vítězku Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v České republice.

S čím budete odjíždět na republikové finále Odznak všestrannosti olympijských vítězů?

Užít si republikové finále na Strahově. Ze sportovního hlediska bychom rádi viděli naše družstvo v první desítce. Aby v jednotlivcích obhájili medailové pozice z minulého roku a přivezli alespoň čtyři diamantové odznaky.

Vnímáte problematiku nedostatečného pohybu u českých dětí? Co je podle vás jeho příčinou a jak je možné sjednat nápravu?

Podle mého názoru je jedním z problémů jednostranné zaměření dětí na určitý sport. Rodiče často směřují své dítě, s velkým přispěním trenérů, na jeden jediný sport. Pokud však dítě nedosáhne úspěchu, všichni nemohou vítězit, od sportu odchází a již nenachází uplatnění v takto specializovaném světě a pak hledá uplatnění úplně někde jinde. Ale všechny schopnosti se nemusí projevit ihned, proto si myslím, že rozvoj všestrannosti je důležitější než specializovat dítě na jeden sport od útlého věku. Zde mají rodiče určitě velký vliv.