„Tělovýchovná jednota nás požádala o navýšení dotace o šest set tisíc korun na zajištění soutěžní činnosti a na provozní náklady ve druhé polovině letošního roku," potvrdil svitavský starosta David Šimek. S rozvojem sportu vzrůstá nejen úroveň jednotlivých sportovních odvětví, ale rostou samozřejmě i náklady na dopravu či vklady do soutěží. „Jednotlivé oddíly se na nás obracejí, že ubývá sponzorů, zvyšují se náklady v některých družstvech i sportech," vysvětlila Marcela Sezemská, předsedkyně tělovýchovné jednoty. Například florbal vstoupil do první ligy, střediska mládeže mají dva oddíly a centrum dorostu. S tím souvisí snaha a vlastně i povinnost sportovců hrát vyšší soutěže. Zastupitelé finanční podporu schválili. Radní použijí peníze z příjmů z výherních automatů.