„V letošním roce musíme k našim rozvojovým aktivitám připočíst také krajské investice a podporu našich záměrů. Předchozí rok příprav i loňská oficiální návštěva pana hejtmana a vicehejtmana v Jevíčku byly zúročeny. Velice oceňuji, že témata, o kterých jsme jednali, nezapadla a naše návrhy padly na úrodnou půdu," sdělil jevíčský starosta Dušan Pávek.

Problematika podpory zaměstnanosti, územního plánování, opravy krajských komunikací i rozvoj cestovního ruchu, o všech těchto oblastech komunikovalo vedení města s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Kraj významně podpořil vedení města i ve snahách o spolupráci se společností REHAU Automotive, která je významným zaměstnavatelem.

V rámci změny územního plánu se podařilo vyjmout ze zemědělského půdního fondu čtyři hektary nové lehké průmyslové zóny. Co však pocítí občané přímo, je oprava prvního úseku ulice Okružní IV v prostoru základní školy.

„Touto ulicí projde denně většina ze šesti set žáků základní školy a gymnázia. Až do letoška zde však chyběly chodníky a také nasvětlený přechod pro chodce. To se nyní podstatně mění. Komunikace se posunula dále od rodinných domů, chodcům je vyhrazen nový dostatečně široký chodník. Po celou dobu přípravy a realizace komunikujeme s Pardubickým krajem, potažmo se Správou a údržbou silnic, která má tuto investici ve výši zhruba šest celých osm miliónů korun ve své gesci," upřesňuje formy spolupráce města s krajem místostarosta Miroslav Šafář.

Rekonstrukci zahájilo město v květnu výměnou vodovodu a kanalizace. Dále proběhlo přeložení elektrického vedení ČEZ Distribuce do země. V opravovaném úseku byly rovněž osazeny nové sloupy veřejného osvětlení. Příští týden by měl být položen nový asfaltový povrch komunikace. Vedení města je, podle slov místostarosty, za dokončení společného projektu do konce velmi rádo. O problematické ulici se totiž vedou již delší dobu debaty.

Není to však jediná podpora ze strany kraje, kterou město v letošním roce dostalo. V rámci rozvoje cestovního ruchu by mělo být vybudováno sociální zázemí Panského dvora, který je ústředním prostorem pro konání většiny kulturních akcí ve městě.
„Kraj nás podpořil částkou devět set padesát tisíc korun, přičemž investice je vysoutěžena za sumu jedna celá tři miliónu korun. Zastupitelstvo již schválilo zhotovitele, který by měl od prosince do dubna projekt realizovat. Je to pro tento prostor velký přínos, podstatně zlepší se komfort návštěvníků městských akcí. A kraj udělil podporu v rámci grantového systému také městským kulturním akcím Jevíčkovění a Festival mládežnických dechových orchestrů v celkové výši dvacet pět tisíc korun, za což je vedení města velmi vděčné," doplnil výčet krajem podpořených aktivit města starosta Dušan Pávek.

V Jevíčku také s potěšením přivítali zprávu o plánované rekonstrukci střechy historické budovy gymnázia, které je krajským zařízením. Aktuálně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a podle dostupných informací by realizace měla proběhnout od dubna do června příštího roku. Kraj už v budově realizoval také řadu energeticky úsporných opatření od rekonstrukce kotelny přes osazení svítidel novými LED zářivkami.