Původní kapličku nechal postavit sudetoněmecký statkář jako poděkování za zázračnou záchranu své manželky

Drobná stavba na okraji osady Vysoký Les připomíná starý příběh, který jen zázrakem neskončil tragicky. To je Killerova kaple. Díky Spolku archaických nadšenců ze Sebranic nejsou na místě jen ruiny, ale krásná nová kaplička, která byla vysvěcena na konci října.

„Tušili jsme, že tu kaple stála…"

Pátrání po zaniklých kapličkách je sice náročné, ale výsledek je krásný. Pod rukama dobrovolníků a nadšenců do historie se rodí nové stavby, které připomínají odkaz našich předků. Spolek už má na svém kontě dvě obnovené kaple a čeká je třetí. Po Demelově kapli nadšenci obnovili kapli Killerovu.

„Věděli jsme, že tady kaple stála. Pamatuji si, že jsem jako kluk jezdil s rodiči kolem a tušili jsme, že tu byla. Byl to jediný výčnělek v terénu, hromada hlíny, ze které rostly čtyři obrovské stromy. Po odhalení stromů jsme začali nacházet kamení, zbytky podezdívky kaple," přibližuje úplný začátek obnovy Vojtěch Kmošek ze Spolku archaických nadšenců.

Při pátrání pomohly vojenské mapy

Podle vojenských map a dalších pramenů došli k tomu, že by kaple mohla být postavena někdy na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Byla zasvěcena Panně Marii Zellské, jejíž obraz v kapli údajně visel. Stavba začala chátrat někdy na začátku devadesátých let kvůli špatné střešní krytině. Za deset let zmizela zcela.

Spolek se do náročné práce pustil letos v květnu. Parta dobrovolníků se totiž rozhodla, že kapličku znovu postaví. Svépomocí. A navíc vsadili na to, že celou kapli vybudují tak, jak ji kdysi postavili předkové.

„Kdybychom měli dostatek pohledového kamene, tak bychom ji udělali celou kamennou, ale to bohužel nemáme, takže je z cihel. Stavěli jsme na vápennou maltu. Původní kaple byla na hliněné s vápnem, ale to by nešlo. I klenba je poctivě dělaná, měli jsme na ni speciální formu,," říká Vojtěch Kmošek. .

Tři tisíce cihel a vápenná malta

Kaple má také původní římsy, jaké se dělaly kdysi na domech a tomu odpovídá i tvar krovu. Krytina je ze šindele

Stavitelé spočítali, že spotřebují na celou kapli zhruba tři tisíce cihel. Se sháněním materiálu jim pomohli dobrovolníci ze širokého okolí.

Obnova kaple začala odhalením jejích pozůstatků a kácením křovin v okolí. U výkopu reliktů kaple asistoval archeolog, aby identifikoval případné zajímavé nálezy.

Podle Vojtěcha Kmoška se na místě našlo původní kování dveří, včetně zámku i klíče.

„První návrhy podoby kaple byly formou náčrtů, které jsme konzultovali s pamětníky. Konečný tvar štítu je vytvořen analogií s kaplemi v okolí, kterých jsme navštívili kolem třiceti," vysvětluje student architektury Vojtěch Kmošek, který je také autorem návrhu kapličky.

IVETA NÁDVORNÍKOVÁ