Několik obcí ve svitavském okrese se nepřipojilo k výstavbě sedmnácti sběrných dvorů. Tvoří vlastní projekt.

Výstavbu dvorů dotoval Pardubický kraj i Evropská unie. Celkové náklady dosáhly téměř šedesáti milionů korun. Šanci nevyužilo několik vesnic z Poličska. „Spojili jsme se s Pomezím, Sebranicemi, Lubnou a Jedlovou. Vytvoříme si svůj projekt a peníze si také seženeme sami. Myslím, že vše bude jednodušší a bez problémů než ve velkém programu,“ tvrdí Petr Škvařil, starosta Květné.

Ani v obcích, kde dokončují sběrné dvory, není situace jednoznačná. Některým lidem vyhovují svozy, kdy vůz Lika objíždí jednotlivé ulice. „Raději by měly být po obci kontejnery na tříděný odpad. Kdo nemá auto, těžko si bude zjednávat odvoz do dvora na konci vsi. Nepořádek z lesů a příkopů rozhodně nezmizí,“ míní Petr z vesnice na Litomyšlsku.

Jaroslav Klodner, předseda svazku Mikroregion Svitavsko, však doufá, že se definitivně zbaví černých skládek. „Nakoupili jsme 360 kontejnerů a speciální techniku. Když lidé přivezou jakýkoliv odpad, tak vždy odjedou s prázdnou. Přijmeme všechno,“ dodává Jaroslav Klodner.
Sedmnáct sběrných dvorů v okrese se otevře v dubnu.