Do Květné přijeli dobrovolníci, kteří se zapojili do projektu občanského sdružení Hnutí Duha Týden pro les, podruhé. „Podporujeme ochranu dřevin. Spoluprací vlastně spojujeme ekologii s ekonomií. Jdeme vstříc obnovitelným zdrojům energie, což je v dnešní době již nutnost,“ poukazuje na příznivý dopad prací dobrovolníků na životní prostředí starosta Petr Škvařil. „Práce mě baví. Odpočinu si tak od sedavého zaměstnání,“ říká Ondřej Jirků z Pelhřimova, jenž se do projektu přihlásil.

„Akce se účastní přes dvacet lidí. Vybírají a označují staré stromy, které zůstanou v lese na dožití a nikdo je nepokácí. To je jedno z pravidel lesní certifikace, která zaručuje šetrné hospodaření v lesích,“ popisuje smysl a náplň práce dobrovolníků Michaela Pichlová z Hnutí Duha. Dále zabezpečují stromy před okusem přemnoženými jeleny. Na akci se podílejí obecní a soukromé lesy a sdružení Květná zahrada.