Přibližně třináct set metrů vodovodního řadu pochází ještě z roku 1965 a je z litiny. Trubky jsou navíc za ty roky už poměrně zanesené.

Výměna je nutná

„V letních měsících, když přijedou chalupáři a začnou napouštět bazény, nastane větší pohyb v trubkách. Pak dochází k zakalování a větším stížnostem na kvalitu vody," potvrdil Luboš Šplíchal, starosta Budislavi, a dodal: „Těm lidem rozumím, platí za vodu a není nic pěkného, když teče z kohoutku zakalená."
Problémy se zakalenou vodou se týkají asi třetiny obce. Zastupitelé rozhodli, že je nutné starou část vodovodního řadu vyměnit. Na posledním zasedání odsouhlasili smlouvu s projektantem, který připraví potřebné dokumenty. Obec na ně získala finance z kraje.

Drahá náprava

Zatímco bude vznikat projektová dokumentace,  začnou jednání o finanční stránce výměny. „Sami to nejsme schopní financovat. Budeme muset žádat o dotaci, nebo jednat se Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, kterého je Budislav členem," uvedl starosta.
Podle odhadů může výměna přijít až na čtyři miliony korun, což je podstatná část ročního rozpočtu obce. Se samotnou výměnou proto  nezačnou dříve než příští rok. Kvůli vysokým nákladům ji možná budou muset rozdělit do několika etap.