Speciální škola ve Svitavách oslavila šedesát let. Žáci spolu s pedagogy instalovali v nadačním domě výstavu. Pět obrazů bylo určeno k dražbě. Nakonec ale nového majitele našla všechna vystavená plátna.

Malby vytvořili žáci deváté třídy, přičemž si sami vyrobili rámy a napnuli plátna. Na konto společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením přibylo téměř deset tisíc korun. Zatím nevyčíslenou hodnotu má obraz slunečnice, který získal v dražbě František Plíva a zavázal se uhradit polovinu z nákladů na oslavy.


Ve škole dnes vyučují tři desítky učitelů spolu s dvanácti asistenty, kteří vzdělávají děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. „V rámci speciálního programu děti s handicapem pravidelně navštěvují plavecký bazén a solnou jeskyni. V prostorách školy využívají perličkové a vířivé koupele, relaxační masáže a rehabilitační cvičení,“ uvedla učitelka Alena Hladíková.
„Především u hyperaktivních dětí dochází ke zklidnění, u všech se postupně zlepšuje motorika,“ dodává Hladíková. Škola využívá integraci naruby, kdy mezi žáky speciální školy přichází mimo jiné studenti svitavského gymnázia.

Sylva Horáková