Ve středu 25. června se do nadačního domu J.V. Plívy přemístili žáci speciální a praktické školy. Spolu s pedagogy instalovali výstavu, z níž pět obrazů je určeno k dražbě, která proběhla od 17 hodin. Malby na plátně vytvořili žáci deváté třídy, přičemž si sami vyrobili blind rámy a napnuly plátna. Výtěžek je určen na konto Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Součástí programu bude i vystoupení přípravné třídy pro děti ze znevýhodněného sociálního prostředí i tanec v podání sdružení Čavoro.


Současná škola
Ve škole vyučuje na tři desítky učitelů spolu s tuctem asistentů, kteří vzdělávají děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. „V rámci reedukačního programu děti s handicapem pravidelně navštěvují plavecký bazén i solnou jeskyni. V prostorách školy využívají možnosti perličkových i vířivých koupelí, relaxačních masáží a rehabilitačního cvičení,“ uvedla učitelka rehabilitační třídy Alena Hladíková a potvrdila: „Především u hyperaktivních dětí dochází ke zklidnění, u všech se postupně zlepšuje motorika.“ Škola využívá možnosti integrace naruby, kdy mezi žáky speciální školy přichází studenti svitavského gymnázia a naopak.