Před několika lety hrozilo speciálním školám zrušení. Žáci s mentálním postižením začali být zařazováni v rámci tzv. inkluze do běžných škol.

„Od určitého stupně mentálního postižení je nezbytné dítě vzdělávat ve speciální škole. Vyučování je přizpůsobeno stupni postižení žáků. Škola jejich potřeby reflektuje i v rozvrhu, mají více hodin pracovní a tělesné výchovy. Řada z nich se později dokáže vyučit v nějakém řemeslném oboru. V současné době už rušení není na pořadu dne,“ sdělil ředitel školy Jan Janypka. Litomyšlskou „specku“ nyní navštěvuje asi padesát dětí.