Po jednání zastupitelů Pardubického kraje je jasné, že zařízení bude nově vykonávat také funkci střední školy, v jejímž rámci od 1. září nabídne obor dvouleté praktické školy.

„Zřízením praktické školy dvouleté vytváříme podmínky pro další sociální rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v rámci rozšíření všeobecného vzdělání," říká ředitel Speciální základní školy Svitavy Igor Kloss.

Tlak veřejnosti sílí

Zastupitelstvo Pardubického kraje, který je zřizovatelem školy, už v této souvislosti odsouhlasilo změnu zřizovací listiny v jejích příslušných částech.

„Vzniknou tu dvě třídy středního vzdělávání, tedy dvouleté praktické školy. Jde o dlouhodobou žádost s tím, že je zmapováno jakékoliv pokrytí v regionu tohoto rozšíření oboru," uvedl Martin Kiss, vedoucí odboru školství a kultury Pardubického kraje. Kraj tak reagoval především na to rozbor současné situace jak v regionu, tak právě v odvětví speciálního školství. „Tlak veřejnosti obecně na inkluzi a zapojování tu je. Nicméně jde o proces, který je ve vývoji a stále není připraven. Filozofií do budoucna je zapojovat tyto děti do standardního školního procesu. K tomuto potřebujete mít vytvořené podmínky," dodal Martin Kiss.
Ty však nejsou vytvořené, ať už se jedná o prostorové kapacity, tak atestované pedagogy schopné pracovat s mentálně postiženými, či dětmi vyžadujícími speciální přístup. Zřízení oboru praktické dvouleté školy na Speciální základní škole ve Svitavách proto jejím nynějším žákům pomůže zůstat v prostředí, v němž s nimi speciálně vystudovaní kantoři mohou lépe pracovat a poskytnout jim potřebnou péči.