Jeho pořadatelem bylo oddělení ORL a jeho primář Libor Sychra.

Během dvou dnů odborníci provedli na operačním sále celkem pět operací středního ucha postiženého nějakou formou chronického zánětu. Pomocí kamery byl snímán obraz z operačního mikroskopu a přenášen na obrazovky umístěné v zasedací místnosti, kde byli účastníci kurzu z celé republiky.
Operatér tak měl možnost komentovat průběh operace a diskutovat s lékaři v zasedací místnosti o každé fázi právě probíhající operace. Mezi lektory a operatéry letošního kurzu byli kromě lékařů svitavského ORL oddělení také kapacity v oboru středoušní chirurgie z nemocnice v Brně, Hradce Králové  nebo  Pardubicích.

Videokonference

Letos mohli ORL lékaři vidět jak operace už rozvinutého chronického zánětu středouší s tzv. cholesteatomem a s poškozením sluchu, tak operace počátečních stavů tohoto zánětu, kdy sluchové kůstky a sluch ještě nejsou zánětem poškozeny, ale změny na bubínku by k tomuto stavu mohly v budoucnosti vést. „Takové nálezy můžeme vidět bohužel již u malých dětí. Tyto operace pak mají preventivní charakter a mají zabránit dalšímu pokračování zánětlivých změn a poškození sluchu,“ vysvětluje primář ORL oddělení Svitavské nemocnice Libor Sychra. O tuto formu vzdělávání je mezi lékaři ORL velký zájem, protože chronický zánět středního ucha je stále aktuální téma u dětí i dospělých. „Videokonference, operace v přímém přenosu, je přínosná především v tom, že umožňuje většímu počtu lékařů sledovat průběh operace a hlavně se aktivně zapojit do jejího průběhu a diskutovat svoje názory s operatérem přímo v průběhu operace,“ objasňuje Libor Sychra.

A není náhodou, že se kurz koná právě ve Svitavách. Na ORL oddělení Svitavské nemocnice se totiž tyto operace již léta provádějí a svitavští  lékaři mají s diagnostikou a léčbou chronického středoušního zánětu velké zkušenosti. Kurz se uskutečnil jako registrovaná vzdělávací akce České lékařské komory a odborně jej garantovala Česká společnost otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku.

Letos poprvé byla pro přenos obrazu z operačního mikroskopu do přednáškové místnosti využita Full HD technologie. To velmi výrazně zvedlo kvalitu a úroveň celého kurzu a všichni účastníci byli s kvalitou přenášeného obrazu spokojeni.

ZDENKA  HANYŠOVÁ CELÁ