KOMISE SE ROZJELA
Hodnocení jednotlivých obcí v Pardubickém kraji začalo v pondělí a potrvá do 22. června. Prvními obcemi, které se prezentovaly, byly Helvíkovice, Lukavice a České Heřmanice.

Právě starosta poslední jmenované obce už ví, jak chutná vítězství v anketě. Zlatou stuhu převzal v roce 2012. „Za výhru jsme si pořídili sociální zázemí pro mateřskou školu a úsporné veřejné osvětlení. Snížili jsme tím výdaje obce," prozradil starosta městyse Pavel Eliáš. Ten soutěž považuje za příležitost k porovnání zúčastněných obcí. Co konkrétně a jak prezentoval komisi letos, neprozradil. Pouze naznačil, že představili projekty, které mají obci zajistit dlouhodobý přínos.

ZAPOJILI SE OBČANÉ
Obec Lukavice leží mezi městy Letohrad a Žamberk. Pochlubit se může dílčími úspěchy v soutěži. Ocenění v minulosti převzali za péči o zeleň a životní prostředí (Zelená stuha) a za společenský život (Modrá stuha). Sedminásobnou účast v soutěži tak hodnotí jako více než úspěšnou. Za vyhrané peníze zkrášlili veřejný prostor, vznikl nový altán nebo vylepšené prostranství před školou.

„Přihlašujeme se vždy, když si myslíme, že se nám něco povedlo, a chválí nás i návštěvníci obce. Například po přestavbě Sokolovny a hřiště," prozradila starostka obce Ilona Severová. Letošní strategie při prezentaci byla oproti minulým letům odlišná. Zapojilo se mnoho obyvatel Lukavice. Někteří si neváhali vzít kvůli několika minutám představení i dovolenou. „Tancovala se samozřejmě Česká beseda, která k Lukavici patří a nebylo by to bez ní ono. Zapojili jsme i členy komise," prozradila starostka.

Pro Ilonu Severovou má soutěž i další význam. Přináší totiž inspiraci. „Navštívila jsem obce, kde jsem viděla mnoho nového. Například v Sebranicích jsme při prezentaci viděli krásně zrekonstruovaný prostor pro potřeby družiny. V Lukavici nyní zpracováváme obdobný projekt," prozradila.

Dvě stě třináct obcí z celé České republiky se letos přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku.

MAJÍ CO UKÁZAT
Mezi přihlášenými je letos také Dolní Újezd, který hned při první účasti získal Zlatou stuhu a byl vyhodnocen jako Vesnice roku Pardubického kraje. Vzápětí se umístil na třetím místě celostátního kola. Ocenění za spolupráci se zemědělským subjektem (Oranžová stuha) si obec odnesla v loňském roce.

„Hlásíme se proto, že máme jako obec co ukázat. Chceme se prezentovat tím, čím obec je, a jsme pyšní na to, co se nám povedlo vybudovat. Stavby, odpočinková místa, zelené aleje. Dále nám účast v soutěži přináší jiný pohled na obec," řekl starosta Stanislav Hladík. Do Dolního Újezdu přijedou komisaři příští týden, ale už teď je jasné, že se dozví mnohé o bohatém spolkovém životě v obci nebo o chystaných oslavách 850 let od založení obce, které je spojeno se setkáním rodáků.

Hlavním cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. „Zcela jistě je potřeba poděkovat všem obcím, které se v našem kraji do soutěže přihlásily. Oceňuji, že se chtějí angažovat v propagaci venkova Pardubického kraje," sdělil radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. Vítěz za Pardubický kraj bude známý v srpnu. Nositele titulu „Vesnice roku 2017" za ČR vyhlásí 16. září v Luhačovicích. (pš, tv, tz)

Vesnice rokuSoutěž vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a ministerstvo zemědělství. Zúčastnit se mohou obce, které mají maximálně 7500 obyvatel. Ty mohou získat hned několik různých ocenění, z nichž je nejvyšší Zlatá stuha, kterou vítězná obec získá za nejlepší a nejvyváženější prezentaci ve všech hodnocených oblastech. S oceněním se pojí i finanční odměny v řádech milionů korun, které jsou určeny na další rozvoj obcí.