Klapačka.Vyráběli kovový věšáček podle daného technického výkresu. Některým se výrobek zdařil lépe, pro některé bylo vyrobení věšáčku docela obtížné.

Do okresního kola pořádaného SOU Svitavy 9. dubna postoupili žáci Pavel  Radiměřský a Jan Procházka. Zde je čekala výroba klapačky – lidového nástroje používaného o Velikonocích /na obrázku). Okresního kola se zúčastnilo dvacet čtyři žáků z jedenácti škol svitavského okresu. Pavel Radiměřský se umístil na krásném třetím místě a Jan Procházka na místě devátém.

Gratulujeme.TEPLÁ JANA, zástupkyně ředitele ZŠ