Prostřednictvím regionálních médií jsem zaznamenala zprávu o vítězství studenta Filipa Naisera z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli ve III. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů, který nesl název Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.
Nejdříve bych ráda ocenila existenci takovýchto soutěží, které dávají šanci mladým lidem ukázat své tvůrčí schopnosti a zároveň jim také umožňují prezentaci výsledků jejich práce. Toto zviditelnění svého inovátorského potenciálu mohou využít ke svému dalšímu odbornému růstu na prestižních vědecko-výzkumných pracovištích.

Součástí vychovávání mladých vědeckých pracovníků by mělo být ale i zprostředkování správných návyků pro jejich budoucí výzkumnou práci. Prvním krokem tvůrčí práce je provedení důkladné rešerše řešeného problému ze všech dostupných zdrojů (Internet, odborné články, patentové databáze…).

Proto mě velmi zaráží skutečnost, že nikdo z Filipových učitelů ani ze členů hodnotící komise soutěže vědeckých a technických projektů studentovi nedoporučil, aby tuto rešerši provedl.

Je také velmi překvapující, že členové hodnotitelské komise před udělením tohoto významného ocenění studentovi Filipovi Naiserovi sami tuto rešerši neprovedli. Jak by jinak bylo možné, aby za tvůrčí práci označili zařízení Eye Controlled Cursor, jehož princip je již několik let známý, publikovaný na mnoha domácích i zahraničních fórech.

Zařízení chybí novost a originalita

Práci sedmnáctiletého studenta Filipa Naisera z Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli si cením, ale jeho zařízení postrádá jakékoliv znaky novosti a originality. Jedná se o jiné technické řešení (použití jiných součástek od jiných výrobců) jako u systému I4Control®. Studenta mohu ocenit za jeho šikovnost při výrobě zařízení, ale v žádném případě nelze hovořit o jeho vlastním nápadu.

Systém I4Control® (www.i4control.cz) je kompenzační pomůcka pro motoricky handicapované počítačové uživatele, která je již řadu let komerčně vyráběna a chráněna průmyslovým právem.

Naše zařízení získalo řadu prestižních domácích a zahraničních ocenění (například rok 2004 – Zvláštní cena poroty v projektu Česká hlava; rok 2006 – ocenění „The European IST Prize Winner“ – Evropská cena The European Information Society Technologies Prize je nejprestižnější cena, která je každoročně udělována převratným inovativním produktům v oblasti technologií pro informační společnost; rok 2006 – Zlatá medaile z mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v kategorii 10 – Výzkum, služby, instituce.

Do soutěže byla přihlášena modifikace systému I4Control® pro bezkontaktní ovládání složitých průmyslových zařízení či technologií. Základní princip byl ale totožný jako pro ovládání osobního počítače.; rok 2006 – ocenění Best Exhibit Award na IST výstavě v Helsinkách jako jeden z vystavovaných exponátů evropského projektu COGAIN; rok 2007 – Cena rektora ČVUT v Praze I. stupně za vynikající vědecký výsledek v roce 2006 získala Ing. Marcela Fejtová a kol. za Systém I4Control® – oční pohyby, snímání a využití v praxi; rok 2008 – Systém I4Control® pro ovládání PC pomocí očních pohybů pro osoby s motorickým postižením, byl vybrán jako jeden z pěti medailistů v kategorii e-Accessibility evropské ceny e-Inclusion Awards 2008 …).

Počítač ovládají pohyby očí

Pravidelně se od roku 2004 účastníme se systémem I4Control® řady mezinárodních veletrhů a výstav (např. Pragomedica - mezinárodní zdravotnický veletrh v Praze ČR; NON-HANDICAP - specializovaná výstava pro zdravotně postižené v Praze ČR; Medical Fair Brno - mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví v Brně ČR; MSV - mezinárodní strojírenský veletrh v Brně ČR; Věda v ulicích - představení nových technologií pro nejširší veřejnost, INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), jednorázových událostí (například IST 2006 - Strategies for Leadership, Helsinki, Finsko; výstava u příležitosti Nominee for the European IST Grand Prize 2006, Brusel Belgie; České dny ve Vídni, Vídeň Rakousko) a řadě odborných konferencí (např. ICCHP - International Conference on Computers Helping People with Special Needs; COGAIN Conference - Communication by Gaze Interaction; EMBEC – European Medical & Biological Engineering Conference). Dále výsledky své práce prezentujeme na serveru uk.youtube.com, v novinových článcích a periodikách (například Scientific American, The Prague Post), v domácích a zahraničních televizních spotech (například ČT24, pořad Sama doma, Všechnopárty, agentura Reuters, AP Television News) či na rozhlasových vlnách. Systém I4Control® je uveden (má své samostatné heslo) v Ottově encyklopedii, která vyšla v roce 2006.

Systém I4Control® je řádně průmyslově chráněn a v uděleném užitném vzoru (číslo přihlášky 2004 - 15793 a číslo zápisu 15018) jsou popsány všechny možnosti uchycení kamery k hlavě klienta včetně „kšiltové varianty“ studenta Filipa Naisera.

Marcela Fejtová vědecko-výzkumná
pracovnice katedry kybernetiky,
fakulta elektrotechnická, ČVUT
v Praze, autorka principu
systému I4Control®