Soustředění si děvčata užila, tak jako jejich trenérky a doprovod rodičů. Všichni byli samá legrace, bojové hry a noční bobříci měly úspěch i u rodičů. Mažoretky měly diváky po celou dobu trénování.

Dík patří kuchaři panu Bryndovi. Nikomu se nechtělo domů.

I Jahodovky cvičily

Ani malé mažoretky – Jahodovky nezahálely. Chodily cvičit do domu dětí a nejen to, navštívily i Hvězdárnu Bohuslava Tecla.

Vydařilo se i zámecké sportovní odpoledne se Střípky. Přišlo hodně dětí, i když všechny svlažil deštík. Rodiče měli při malování a česání plné ruce práce.
Chtěla bych poděkovat našemu velkému kolektivu, bez obětavých maminek a bezvadných tatínků by to šlo velmi ztuha!

EVA KALÁBOVÁ