Konala se zde už popáté akce Objímání náměstí. Její význam spatřují organizátoři ve vyjádření sounáležitosti se spoluobčany a pozitivnímu vztahu k městu.

Pro studenty a žáky škol 
a školek z Moravské Třebové je připravený program, jehož vrcholem je chycení se za ruce a utvoření kruhu okolo náměstí. „Každá škola připravila pro ostatní sportovní nebo výtvarnou aktivitu. Pozvání přijaly i jednotky integrovaného záchranného systému," řekla hlavní organizátorka akce Magda Srncová. Pestrý program se dětem líbil. Mohly si totiž vyzkoušet policejní pouta a sednout si na služební motorku. V kurzu byla i sanitka, hasičské a vojenské auto. „Letošní akci považuji za nejzdařilejší a to díky pestrému programu. Zlepšila se i organizace," zhodnotila akci učitelka z místního gymnázia Jarmila Kozelková. Ta se podílela na akci Objetí náměstí již popáté. Vymýšlí s kolegy program, který je zaměřen na mezilidské vztahy. „Pro letošní rok jsme vybrali téma Mít srdce na dlani. Děti měly vyjádřit, jak si představují člověka, co má srdce na dlani," dodala Jarmila Kozelková.

Držení se za ruce a objetí 
nebylo v minulosti jen o utvoření kruhu na náměstí. Děti vytvořily i hada, který se proplétal ulicemi města. I když se vytvořené útvary mění, tak princip celé akce zůstává stále stejný.